Logo
  • Video
  • 17 februari 2023

Wat mag je wel en niet vragen bij een ziekmelding? En wat te doen als je vermoedt dat de werknemer niet echt ziek is?

Bij een ziekmelding mag je als werkgever geen vragen stellen over de gezondheidstoestand van een werknemer. Maar wat mag je wel vragen en verwerken? En wat mag je vragen als het gaat om een arbeidsongeval of een verkeersongeval? En wat als je twijfelt of de werknemer wel echt ziek is?

Als werkgever mag je niet vragen naar de gezondheid van een werknemer en ook mag je informatie die de werknemer over de gezondheidssituatie vertelt niet verwerken.  Er zijn echter uitzonderingen. Zo mag je wel vragen of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval. Is er sprake van een verkeersongeval dan mag je vragen naar de aansprakelijke partij in verband met het regresrecht.

Uitzonderingen

Ook mag je bij een ziekmelding vragen of een werknemer onder een vangnetregeling valt. Maar ook daar is weer een uitzondering: als de werknemer nog geen twee maanden in dienst is heeft degene recht op privacy.

Welke uitzonderingen zijn er nog meer? En wat als je vermoedt dat de werknemer niet echt ziek is?

Zieke werknemers en Poortwachter

In deze video vertelt mr. Petra Kroon, docent van de online cursus Zieke werknemers en Poortwachter, wat de regels zijn van stap 1 in het verzuimtraject: de ziekmelding.

HR Academy - Kennis op niveau! HR Academy is er speciaal voor HR-professionals en functionarissen met personeelsverantwoordelijkheid. Want we hebben ons helemaal gespecialiseerd in kennisopleidingen op het gebied van human resources management. We weten hoe breed dat speelveld is en we kennen de veelheid aan onderwerpen waarvan je op de hoogte moet zijn. Daarom helpt HR Academy je om in jouw dagelijkse praktijk effectief te zijn en te groeien in je vak. Daarvoor bieden we je hoogwaardige opleidingen om je kennis op niveau te brengen én te houden. Van wet- en regelgeving tot strategie en beleid.

Producttips