Logo
  • Nieuws
  • 27 maart 2015
  • Bron: CBS

Ziekteverzuim op laagste punt sinds 1996

Het ziekteverzuim van werknemers in Nederland is in 2014 gedaald tot 3,8 procent. Dit is het laagste verzuimpercentage sinds 1996. Het lage ziekteverzuim van de laatste jaren houdt mogelijk verband met de economische situatie. Ook draagt de milde griepgolf aan het begin van 2014 bij aan het lage verzuimpercentage in dat jaar.

Beeld Ziekteverzuim op laagste punt sinds 1996

In 2002 daalde het ziekteverzuim na de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter. Door deze wet werden werkgevers volledig verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Het ziekteverzuim daalde tot 2004 tot 4,2 procent en veranderde vervolgens tot 2011 vrijwel niet.  De laatste drie jaar is het ziekteverzuimpercentage verder gedaald, tot onder de 4 procent in 2014. Dit houdt mogelijk verband met de economische situatie en het feit dat meer mensen zich zorgen maken om het behoud van hun baan.

Ziekteverzuim vooral door griep

Het ziekteverzuim heeft een duidelijk seizoenpatroon. In de herfst en de winter wordt er beduidend meer verzuimd dan in de lente en in het voorjaar. Griep is de voornaamste reden voor werknemers om zich ziek te melden. Gegevens van griepmeldingen bij huisartsen bevestigen dit beeld. In de winter van 2013–2014 was er een milde griepgolf. Dit verklaart het lage verzuim in het eerste kwartaal van 2014. Het zorgt ervoor dat het gemiddelde verzuim voor heel 2014 laag blijft.

Laag verzuim in kleine bedrijven

In grote bedrijven is het ziekteverzuim hoger. In bedrijven met minder dan 10 werknemers bedroeg het verzuim 1,6 procent in 2014. In bedrijven met tussen 10 en 100 werknemers was het verzuim met 3,3 procent meer dan tweemaal zo hoog, in grote bedrijven (meer dan 100 werknemers) was het met 4,6 procent bijna driemaal zo hoog.
Het ziekteverzuim daalde de laatste jaren in alle bedrijven, ongeacht het aantal werknemers. Het sterkst was de daling in de grote bedrijven. Daar nam het verzuim in de periode 2001–2014 met 2,5 procentpunt af, in de kleinere bedrijven daalde het verzuim met 1,3 procentpunt.

Laagste ziekteverzuim in horeca

Het ziekteverzuim verschilt per bedrijfstak. In 2014 was het bij de horeca met 2,1 procent het laagst. Dit heeft er onder meer mee te maken dat de horeca veel kleine bedrijven kent en gemiddeld de jongste werknemers heeft. Het verzuim van werknemers neemt namelijk ook toe met de leeftijd. Ook in de landbouw en de financiële dienstverlening zijn veel kleine bedrijven actief en was het ziekteverzuimpercentage relatief laag.
In het onderwijs, het openbaar bestuur en de zorg was het verzuim relatief hoog. Het zijn bedrijfstakken met veel grote instellingen en relatief veel oude werknemers.

Producttips

Ook interessant

Whitepaper Nieuwe WGA
Download de gratis whitepaper

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.