Logo
  • Nieuws
  • 10 maart 2015
  • Mariel Hovemann
  • Bron: Aon

‘Vitaliteitscontract is wishfull thinking’

Preventie en werken aan duurzame inzetbaarheid zijn belangrijke prioriteiten voor het kabinet. Dit is een verantwoordelijkheid van de werkgever én de werknemer. Het kabinet richt zich op concrete maatregelen die de dienstverlening in de bedrijfsgezondheidszorg en de reguliere zorg moeten verbeteren. De werkgever houdt de regie over het verzuimbeleid en moet preventiebeleid voeren in zijn bedrijf. Helaas krijgt de werkgever hiervoor onvoldoende middelen aldus risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon.

Beeld ‘Vitaliteitscontract is wishfull thinking’

Steeds meer werkgevers willen proactief preventiemaatregelen inzetten om werknemers gezond en vitaal te houden. Niet zo gek, want de financiële verantwoordelijkheid voor zieke werknemers komt steeds meer bij werkgevers te liggen. Daarbij neemt het risico op verzuim toe, onder andere door vergrijzing, de verhoogde pensioenleeftijd en ontgroening. Maar hoever kun je daarin als werkgever gaan?

Vitaliteitscontract

Daniel Rijnbeek, Managing Consultant bij de afdeling Corporate Wellness van Aon: “Krijgen en nemen alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid voor de zorg op de werkvloer, dan kunnen zij dit samen regelen in een vitaliteitsplan. Maar dit is nog ‘wishfull thinking’. Werknemers steunen voor de uitvoering van de arbeidsgerelateerde zorg nog erg op de werkgever. Ook lopen ze niet voorop in het toepassen van een gezonde levensstijl: gezonde voeding, voldoende bewegen en ontspannen. Welke sturingsmogelijkheden heeft de werkgever dan?”

Bedrijfsarts

“De maatregelen van de overheid zijn niet echt vernieuwend. Bovendien laat het kabinet veel over aan de betrokken partijen, die wellicht andere prioriteiten stellen. Het wettelijk vastleggen van een verplicht basiscontract is zelfs een stap terug. Dit beperkt de mogelijkheden voor maatwerk en flexibiliteit van werkgevers. Voor de samenwerking tussen huisartsen en bedrijfsartsen zou het goed zijn als bedrijfsartsen net als huisartsen vanuit de Zorgverzekeringswet gefinancierd gaan worden.”

Blijf in gesprek

Werkgevers staan voor de uitdaging werknemers te overtuigen van het nut van hun gezondheidsbeleid en -maatregelen. Dat lukt alleen als werkgevers aantonen dit beleid ook voordelen heeft voor werknemers aldus Rijnbeek. Werkgevers en werknemers moeten het gezondheidsmanagement beiden serieus nemen. Rijnbeek: “Zoals gezegd steunen de maatregelen van het kabinet die hierop zijn gericht werkgevers onvoldoende. Een vitaliteitscontract sluiten kan hierin een belangrijke stap zijn, maar momenteel is dat juridisch nog erg lastig. Om het eenvoudiger te maken, moet het arbeidsrecht ingrijpend veranderen en daarmee de verhouding tussen werkgever en werknemers. Tot die tijd is het belangrijk dat werkgevers en werknemers met elkaar in gesprek blijven over arbeidsgerelateerde zorg.”

 

Kijkje in de keuken bij SAS

Vitaliteit: Kritische succesfactor voor uw organisatie

Vitaliteit is in het HRM-beleid een centraal thema. Vitale en gelukkige werknemers in een gezonde en dynamische werkomgeving wordt door het management gezien als een kritische succesfactor. Hoe je een efficiënt vitaliteitsbeleid vorm geeft is het centrale thema tijdens dit Kijkje in de Keuken bij SAS. Met inspirerende praktijkcases!

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.