Logo
  • Opinie
  • 24 augustus 2015

Risico’s van zieken en arbeidsongeschikten bij overname vaak niet voldoende in beeld

Bij een overname worden sociale zekerheidsaspecten niet altijd meegenomen. Dat is jammer omdat daarmee onnodige risico’s worden genomen.

Bij een bedrijfsovername die kwalificeert als een overgang van onderneming, gaan ook rechten, plichten en risico’s over. Zo ook op het terrein van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Vanuit HRM is hier meestal goed zicht op. Toch zijn vaak niet alle risico’s in beeld.

Aandachtspunten

Zieke werknemers gaan niet altijd over. Nieuwe jurisprudentie geeft hier richting aan. Daarnaast is niet altijd duidelijk wie de (toekomstige) arbeidsongeschiktheidslasten moet betalen. De overnemende onderneming kan een loonsanctie worden opgelegd in verband met nalatigheid van de overgenomen onderneming. Is dat terecht? Is daar iets tegen te doen? Mogelijk is de overnemende en/of de overgenomen onderneming eigen risicodrager. Eigen risicodragen kan voor de ZW en de WGA. Wat betekent dat bij een overname? Sommige risico’s van zieken en arbeidsongeschikten liggen in het verleden maar kunnen in de toekomst onverwachts naar boven komen. Hoe krijgt men dit een beeld. En zo zijn er meer aspecten die vaak niet worden meegenomen.

Risico’s

Het grootste risico is dat het overnemende bedrijf in de toekomst met lasten wordt geconfronteerd die niet verwerkt zijn in de overnamesom of waarvoor geen aparte regeling is getroffen en die zo fors zijn dat ze niet of nauwelijks gedragen kunnen worden. Zo kan een over het hoofd gezien arbeidsongeschiktheidsrisico tot een last leiden van meer dan  € 200.000. Hoe groter de onderneming hoe meer van dit soort risico’s. Risico’s die vaak niet herkend worden omdat ze ‘verborgen’ zitten in complexe wet- en regelgeving.

Kansen

Naast ‘bedreigingen’ zijn er ook ‘kansen’. Zo kan het lonen om onderzoek te (laten) doen bij het over te nemen of het overgenomen bedrijf naar besparingsmogelijkheden op sociale zekerheidslasten. Zo maakt het UWV regelmatig fouten bij de berekening van sociale premies en is het verstandig deze te controleren en eventueel te laten corrigeren. Dat kan tot 5 jaar terug. Ook zou nagegaan kunnen worden of het over te nemen bedrijf optimaal gebruik heeft gemaakt van subsidies, premiekortingen en speciale regelingen om risico’s te beperken. Wat ook wel eens wordt vergeten is te controleren of sprake is geweest van ziekteverzuim als gevolg van letselschade. In lang niet alle gevallen worden namelijk de volledige  sociale zekerheidslasten (zoals de WGA-premie) verhaald. Ook dat is achteraf nog mogelijk.

Advies

Vanuit de verantwoordelijkheid voor de beheersing van verzuim- en arbeidsongeschiktheidslasten is het goed om bij een overname ook naar deze aspecten te (laten) kijken ter voorkoming van financiële risico’s in de toekomst.

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.