Logo
  • Nieuws
  • 15 juni 2020
  • Bron: ArboNed

Re-integratie en coronavirus: hoe zit het?

Als werkgever moet u uw poortwachtersverplichtingen nakomen, ook nu. Komt u uw poortwachtersverplichtingen niet na, dan kan UWV u verplichten het loon van uw zieke werknemer gedurende maximaal een jaar door te betalen.

Beeld Re-integratie en coronavirus: hoe zit het?

UWV houdt bij de beoordeling van de re-integratie-inspanningen van u en uw werknemer uiteraard rekening met de impact van het coronavirus op uw bedrijf en het re-integratieproces. Bij de beoordeling staat de vraag centraal of er - ondanks de coronacrisis  - in alle redelijkheid voldoende is gedaan aan de re-integratie. Indien daarvan sprake is, dan zal het UWV geen loonsanctie opleggen.

Inspanningen documenteren

Om als werkgever te kunnen aantonen dat er ondanks de coronacrisis voldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht, is het belangrijk dat u een goed gedocumenteerd re-integratiedossier

bijhoudt. In het re-integratiedossier moet u beschrijven hoe de situatie in uw bedrijf als gevolg van het coronavirus van invloed is (geweest) op het re-integratieproces.

U beschrijft bijvoorbeeld dat door vermindering van het werkaanbod geen passend werk meer uitgevoerd kon worden, of onvoldoende ondersteuning meer geboden kon worden op de werkplek. Is uw bedrijf gesloten, dan beschrijft u de re-integratiemogelijkheden alsof uw bedrijf niet was gesloten.

Is er al een loonsanctie opgelegd door UWV dan mogelijk bekorting

Is er al een loonsanctie opgelegd door UWV, maar stagneren de re-integratie-inspanningen volgens u door COVID-19, vraag dan een Bekortingsverzoek Loondoorbetaling aan. Vindt UWV uw argumenten plausibel, dan wordt de loonsanctie beëindigd en de claimbeoordeling WIA alsnog opgestart en afgerond.

 

 

Producttips

Ook interessant

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.