Logo
  • Nieuws
  • 23 juni 2015

Binnenkort gelijke voorwaarden financiering WGA bij UWV en verzekeraar

De WGA-schade kan verzekerd worden bij het UWV of bij een verzekeraar. Omdat overheid en verzekeraar dus eigenlijk concurrenten van elkaar zijn is het belangrijk dat dit wel op gelijke voorwaarden gebeurt. Alleen dan kunnen werkgevers op basis van prijs en van de beste re-integratie kiezen voor één van beiden. 

Beeld Binnenkort gelijke voorwaarden financiering WGA bij UWV en verzekeraar

Op dit moment zijn er echter verschillende onevenwichtigheden in het stelsel van de financiering van de WGA. Op 22 juni heeft minister Asscher in een brief de Kamer geïnformeerd op welke wijze hij de voorwaarden gelijk wil trekken om ook op lange termijn een concurrerend speelveld te garanderen.

Het basisprincipe wordt dat werkgevers zowel bij het UWV als bij verzekeraars een premie krijgen die een afspiegeling is van hun eigen WGA-instroomprofiel. Het premiepercentage dat de werkgever moet betalen dekt dan in beide gevallen ongeveer de kosten om alle WGA-instroom uit te financieren.

Het UWV baseert vanaf 2017 de gedifferentieerde WGA-premie op de bij de werkgever ontstane WGA-uitkeringen in de afgelopen jaren ongeacht de vorm van verzekeren. Daarnaast hoeven werkgevers die vanuit de publiek verzekerde variant overstappen straks geen inloop meer te financieren bij een verzekeraar want de uitkeringen blijven achter bij het UWV. Er ontstaat echte concurrentie!

Overgangsregeling

Om de tijd te overbruggen naar 1 januari 2017 is er sprake van een overgangsregeling. Deze overgangsregeling bevat nog verschillende voorbehouden van de minister. Hoe de overgangsregeling er in detail uit komt te zien moet voor het keuze moment van 1 januari 2016 definitief gemaakt worden. Hierbij is het belangrijk dat de wetgever aan de belangen van alle partijen tegemoet gaat komen. Nadrukkelijk wordt gesteld dat het ‘hoppen’ tussen de twee stelsels alleen uit financieel gewin niet in het maatschappelijk belang is. De overheid neemt dan ook maatregelen om werkgevers te dwingen een keuze te maken voor meerdere jaren. Focus hierbij is dat gedeeltelijk arbeidsgeschikten zo veel mogelijk re-integreren op de arbeidsmarkt, alleen op die manier worden de kosten van de WGA beheersbaar.

Wetsvoorstel

Met de nieuwe manier van publieke premieberekening wordt een belangrijk verschil tussen UWV en private verzekeraar opgeheven en daarmee een evenwichtiger duaal stelsel gecreëerd. Financieringskeuzes worden veel meer gebaseerd op re-integratiemogelijkheden. De verbetervoorstellen zoals op 22 juni aangekondigd bevatten nog wel een aantal openstaande punten, zoals het beperken van het 'hoppen' tussen de stelsels en de onduidelijkheden bij de overgangsregeling. Het wetsvoorstel, wat duidelijkheid verschaft, wordt in het najaar verwacht.

De diensten van Robidus verlagen uw risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid door optimale benutting van wettelijke regelingen en het sturen op inzetbaarheid.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.