Logo
  • Achtergrond
  • 7 december 2022
  • Robidus

Vereenvoudigde WIA-beoordeling: antwoord op de meest gestelde vragen

Vanaf 1 oktober krijgen 60-plussers, na 104 weken ziekte, bijna automatisch een WGA 80-100% beoordeling. Deze maatregel loopt, vooralsnog, tot 1 januari 2024. Om te voorkomen dat werkgevers hierdoor met extra kosten worden opgezadeld geldt dat de uitkeringen op basis van de vereenvoudigde WIA-beoordeling niet aan publiek verzekerde werkgevers toegerekend worden via de premie voor de Werkhervattingskas (Whk) en niet aan eigenrisicodragers worden doorbelast.

Beeld Vereenvoudigde WIA-beoordeling: antwoord op de meest gestelde vragen

Deze maatregel is genomen vanwege het tekort aan verzekeringsartsen bij UWV wat heeft geleid tot forse achterstanden bij de WIA-beoordelingen. Hieronder de meestgestelde vragen over deze regeling:

1. Voor wie geldt de vereenvoudigde WIA-beoordeling?

De doelgroep van de vereenvoudigde beoordeling is de werknemer die 60 jaar of ouder is en de grens van 2 jaar ziekte (einde wachttijd) bereikt tijdens de looptijd van de maatregel (1 oktober 2022 tot en met 31 december 2023).

2. Wie voert de vereenvoudigde WIA-beoordeling uit?

De arbeidsdeskundige van UWV geeft een oordeel over de mate van arbeidsongeschiktheid. De verzekeringsarts wordt alleen geraadpleegd wanneer de bedrijfsarts aangeeft dat werknemer geen benutbare mogelijkheden meer heeft. De verzekeringsarts kijkt dan of de arbeidsongeschiktheid volledig en duurzaam is.

3. Is toestemming nodig van werknemer of werkgever?

Ja, toestemming is vereist van werknemer en werkgever. De arbeidsdeskundige vraagt goedkeuring aan beide partijen. Gaat een van de partijen niet akkoord met de vereenvoudigde beoordeling? Dan volgt een reguliere WIA-beoordeling.

4. Wat kan de uitkomst van een vereenvoudigde beoordeling zijn?

Bij een vereenvoudigde beoordeling is een werknemer of 80-100% (niet duurzaam) arbeidsongeschikt of minder dan 35% arbeidsongeschikt. Een andere uitkomst is niet mogelijk. De minder dan 35%-gevallen ontstaan alleen wanneer de werknemer werkt en het inkomensverlies minder dan 35% is. Ook bij een vereenvoudigde beoordeling kan achteraf bezwaar worden gemaakt tegen de beslissing van UWV.

5. Wat zijn de gevolgen van vereenvoudigde beoordelingen?

De minister heeft laten weten dat vereenvoudigde beoordelingen niet worden toegerekend aan werkgevers. Dit geldt zowel voor de eigenrisicodragers als de publiek verzekerde werkgevers. Voor werknemers is het gevolg dat zij sneller in de WIA-categorie 80-100% (niet duurzaam) worden ingedeeld.

Conclusie

Ga met de werknemer, die voldoet aan de voorwaarden, in gesprek over de mogelijkheid en gevolgen van de vereenvoudigde beoordeling. Het is belangrijk dat de werknemer voorbereid wordt op het contactmoment met de arbeidsdeskundige. Dit voorkomt verwarring bij uw werknemer. Het is verder van belang iedere situatie individueel te bekijken.

WIA-beoordeling bij langdurig verzuim

In het online magazine Niet eens met een WIA-beoordeling... Wat nu? bundelen de casemanagers van Robidus interessante verhalen uit de praktijk. Want geen mens en geen situatie is hetzelfde, dat ondervinden zij dagelijks. Wordt uw werknemer na 104 weken arbeidsongeschikt beoordeeld? Dan wordt de WGA-uitkering gedurende 10 jaar aan u toegerekend. U heeft dan de keuze om publiek te verzekeren bij UWV of eigenrisicodrager te worden.

Hoe werkt dit in de praktijk? Wat zijn de grootste financiële verschillen tussen het publiek verzekeren en het eigenrisicodragerschap? Wat kunt u doen als u het niet eens bent met een WIA-beoordeling? Of wat als uw werknemer zich in een uitzonderlijke situatie bevindt? Download het magazine en krijg antwoord op deze vragen.

De diensten van Robidus verlagen uw risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid door optimale benutting van wettelijke regelingen en het sturen op inzetbaarheid.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.