Logo
  • Achtergrond
  • 28 september 2022
  • WTW

Drie stappen voor een toekomstbestendig beleid dat de Employee Experience optimaliseert

Met zoveel discussie over de stijgende kosten van levensonderhoud en inflatie, is er een verschuiving gaande om grip te krijgen op de daadwerkelijke drijfveren voor het aantrekken en behouden van werknemers, die verder gaan dan salaris alleen. Het is dan ook belangrijker dan ooit om werknemers te informeren en te betrekken bij hun arbeidsvoorwaardenpakket.

Beeld Drie stappen voor een toekomstbestendig beleid dat de Employee Experience optimaliseert

Veel HR-managers vragen naar de ‘magische formule’ die hen kan helpen. Helaas bestaat er echter geen wondermiddel. De resultaten van de 2022 Global Benefits Survey van adviesbureau WTW laten de trends en factoren zien die het aantrekken en behouden van talent in het algemeen bevorderen. Daaruit blijkt dat het aangeboden arbeidsvoorwaardenpakket van grote invloed is op de beslissing van een werknemer om bij een organisatie te blijven of deze te verlaten.

Waarde arbeidsvoorwaardenpakket laten zien

Slechts 50 procent van de Europese werknemers vindt dat hun arbeidsvoorwaardenpakket aan hun behoeften voldoet. Is het, nu de kosten onder druk staan, niet in de eerste plaats zaak ervoor te zorgen dat mensen echt begrijpen wat de omvang van hun ‘benefits’pakket is en wat dit pakket voor hun waard is? Moet optimalisatie niet het doel zijn? Communicatie speelt hierin een essentiële rol om mensen bewust te maken van en voor te lichten over de arbeidsvoorwaarden die er voor werknemers echt toe doen.

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid

Daarnaast is het belangrijk om een zo optimaal mogelijke (werk)omgeving voor medewerkers te creëren. Met andere woorden, aandacht voor duurzame inzetbaarheid, ook wel medewerkerswelzijn, waarbinnen werknemers op het juiste niveau gezond, gemotiveerd, betrokken en productief kunnen zijn.
Een geïntegreerd beleid voor duurzame inzetbaarheid draagt bij aan het vergroten van de betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers, het verhogen van de productiviteit en het realiseren van betere bedrijfsresultaten. Het is noodzakelijk voor het behoud van arbeidsvermogen en het voorkomen van verzuim en arbeidsongeschiktheid, maar ook voor het voor langere termijn binden en behouden van talent.

Aandacht voor de Employee Experience (EX)

EX gaat over de binding die de medewerker heeft met het bedrijf en het werk dat hij/zij doet, maar het gaat ook over de bijdrage die wordt geleverd en wat hij of zij hiervoor van de werkgever terug kan verwachten. Het is eigenlijk een optelsom van alle raakvlakken en momenten die ertoe doen. Dit begint al bij het selectieproces en eindigt bij het moment dat de medewerker weer uit dienst gaat. Alles wat daartussen gebeurt en hoe de medewerker dat ervaart, beïnvloedt de medewerkerservaring en daarmee ook het welzijn en de prestaties.

Drie stappen voor een toekomstbestendig integraal beleid

  1. Luisteren - Ontwikkel bewuste, continue strategieën om te luisteren naar medewerkers. Regelmatige controlepunten die hen helpen de vinger aan de pols te houden en de veranderende sentimenten en behoeften van medewerkers goed te begrijpen. Afhankelijk van de organisatie en cultuur, omvat een luisterstrategie waarschijnlijk meerdere korte enquêtes gedurende het jaar, of op belangrijke momenten in de levenscyclus van de werknemer in combinatie met live luistersessies zoals virtuele focusgroepen.
  2. Communiceren – Til de berichtgeving naar een hoger niveau door een communicatiekalender voor het hele jaar op te stellen die gericht is op het welzijn van werknemers. Belangrijk is dat communicatie gepersonaliseerd is en raakt aan wat belangrijk is voor de individuele mederwerker. Maar ook leidinggevenden spelen een belangrijk rol. Ondersteun deze laatsten met gesprekspunten, toolkits en training.
  3. Betrekken – Organiseer de content en ga over op gerichte en gepersonaliseerde communicatie. Bedrijfsintranet en een lijst met links is dan niet voldoende. Lever een moderne, digitale, en gepersonaliseerde ervaring. Deze vormt de basis om de bekendheid en het gebruik van beschikbare arbeidsvoorwaardelijke programma's te verhogen en de betrokkenheid te vergroten.

Een effectieve geïntegreerde employee experience-strategie is kortom dé manier om het welzijn van medewerkers te vergroten. Denk niet in op zichzelf staande programma’s of algemene informatie, maar focus op wat medewerkers echt belangrijk vinden en pas je beleid en de wijze waarop wordt gecommuniceerd daarop aan. Het is de totale ervaring die telt en die uiteindelijk ervoor zorgt dat mensen met plezier, energie en voldoening hun werkdag beleven.

Hoe maak je echt werk van verzuimreductie?

Veel organisaties hebben weinig grip op langdurig en complex verzuim. Werkgevers zijn vaak niet tevreden over de dienstverlening van hun huidige arbodienst. Ook worstelen zij met de verplichtingen die zij hebben om werknemers te re-integreren en te voldoen aan de privacyregels (AVG). Veel werkgevers zoeken naar een manier om hier effectiever mee om te gaan binnen de organisatie. Dit begint met het kiezen van dienstverlening die aansluit bij de grootte van de organisatie en hun specifieke problematiek. Tijdens zijn sessie op HR DAY 2022 creëert Erwin Wamelink, Health Consultant bij WTW bewustwording en reikt hij handvatten aan waar je in de praktijk mee aan de slag kan. 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.