Logo
 • Partnerbijdrage
 • Achtergrond
 • 6 februari 2024
 • Nmbrs

De rol van de vertrouwenspersoon voor een psychologisch veilige werkomgeving

In een snel veranderende werkomgeving is de rol van de vertrouwenspersoon onmisbaar. En in 2024 lijkt dit een verplichting te worden in Nederland voor bedrijven met meer dan 10 werknemers. Maar wat maakt de vertrouwenspersoon zo belangrijk voor een gezonde en veilige werkplek. 

Beeld De rol van de vertrouwenspersoon voor een psychologisch veilige werkomgeving

Het is een ongemakkelijke waarheid: pesten, treiteren, discrimineren, en seksuele intimidatie, het komthelaas in veel bedrijven voor. Deze vormen van ongewenst gedrag zijn niet alleen destructief voor de individuele werknemers die er slachtoffer van worden, maar ze vergiftigen ook de hele werkomgeving. Werknemers die zich onveilig of ongewenst voelen op hun werkplek, zijn vaak minder gemotiveerd, minder productief en kunnen lijden onder een reeks gezondheidsproblemen, van slaapstoornissen tot chronische stress. Dit alles heeft niet alleen impact op hun persoonlijke leven, maar het weerspiegelt zich ook in de bedrijfsresultaten: een lagere productiviteit, hoger ziekteverzuim en een hoger personeelsverloop zijn vaak het gevolg.

De rol van de vertrouwenspersoon

En hier komt vertrouwenspersoon in beeld. Deze belangrijke rol is niet alleen het zijn van een aanspreekpunt voor werknemers die met problemen kampen, maar fungeert ook als een luisterend oor, als bemiddelaar en een coach naar individuele oplossingen. De vertrouwenspersoon pakt problemen aan en helpt met het realiseren van een gezondere, inclusievere en productievere werkomgeving. Maar welke taken heeft zo'n vertrouwenspersoon precies? Hier zijn enkele voorbeelden:

 • Opvang en ondersteuning bieden aan werknemers die ongewenst gedrag ervaren.
 • Advies verstrekken over situaties met ongewenst gedrag.
 • Melders begeleiden en adviseren, inclusief doorverwijzen.
 • Ondersteuning bieden bij het indienen en afhandelen van klachten bij de klachtencommissie.
 • Nazorg verlenen aan melders van ongewenst gedrag.
 • Voorlichting geven over de rol van werknemers binnen de organisatie.
 • Anonieme registratie en jaarlijkse rapportage van klachten en meldingen.

Naast het instellen van een (externe) vertrouwenspersoon is het ook belangrijk te zorgen voor een psychologisch veilige werkomgeving. Als HR-professional is het jouw verantwoordelijkheid dit te stimuleren op de werkplek. Lees in ons whitepaper 'Zo bouw je aan een psychologisch veilige werkomgeving' hoe je dat doet.

Het belang van een psychologisch veilige werkomgeving

Het creëren van een psychologisch veilige werkomgeving is enorm belangrijk voor het welzijn en de productiviteit van werknemers. In een veilige omgeving voelen medewerkers zich vrij om open te communiceren, vragen te stellen en te leren van fouten, zonder angst voor negatieve gevolgen. Een veilige, ondersteunende werkomgeving stimuleert niet alleen medewerkerstevredenheid, maar moedigt ook innovatie en creativiteit aan, wat een positief effect heeft op de werksfeer en organisatie.

Daarnaast draagt een psychologisch veilige omgeving bij aan het verminderen van personeelsverloop. Medewerkers die zich gehoord en gewaardeerd voelen, zijn minder geneigd om van baan te veranderen, wat kosten bespaart op het gebied van werving en training, en leidt tot sterkere teams en een goede bedrijfscultuur. Investeren in de mentale gezondheid en het welzijn van werknemers, zoals geschreven in het wetsvoorstel over de vertrouwenspersoon, is dus niet alleen een morele plicht, maar ook een strategische zet voor elk vooruitstrevende organisatie.

Hoe HR-software bijdraagt aan blije medewerkers

Dat het hebben van een vertrouwenspersoon en een veilige psychologische werkomgeving positief effect heeft op je medewerkers en organisatie, is allang geen geheim meer. Als HR-professional doe je er alles aan om je medewerkers een zo goed mogelijke HR service te bieden, maar krijg je wel de juiste tools uitgereikt? De software van Nmbrs is ontwikkeld om de HR-medewerker te helpen met efficiënt en overzichtelijk werken met behulp van automatisering. Zo onderteken je bijvoorbeeld belangrijke documenten digitaal, stel je (gepersonaliseerde) workflows in, voer je gemakkelijk een foutloze salarisadministratie uit, geef je medewerkers inzicht in verlof en salaris via de medewerkersapp én voldoe je zonder zorgen aan de Nederlandse wetgeving. Zo hou jij tijd over om te focussen op wat écht belangrijk is: de medewerkers.

Nmbrs is een internationaal HR & Payroll platform dat ondersteuning biedt bij alle bijbehorende processen. Hierbij betrek je werknemers, zodat je een optimale HR-dienstverlening biedt met een minimale inspanning.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.