Logo
  • Achtergrond
  • 18 september 2019
  • Maurits Houck - Country Manager UiPath Nederland

3 tips om minder krampachtig met robotisering om te gaan

Doorgaans roept het woord robot een negatief gevoel op bij werknemers op het moment dat aangekondigd wordt dat de organisatie ermee gaat werken. Dit is te verklaren doordat robots in het verleden werktaken hebben overgenomen en dit mensen hun baan heeft gekost. Hoe bereid je medewerkers in positieve zin voor op de komst van een gerobotiseerd proces in de organisatie?

Beeld 3 tips om minder krampachtig met robotisering om te gaan

Uit het onderzoek The Future of Jobs van het World Economic Forum blijkt dat robots over zeven jaar meer taken gaan uitvoeren dan mensen. In 2025, voorspelt het WEF, is 52 procent van al het werk in handen van programmeerbare machines. Alleen, door deze (software)robots worden er ook juist meer banen gecreëerd. Het is dus belangrijk om je organisatie en medewerkers voor te bereiden op een verschuiving van het huidige werklandschap en je werknemers goed te informeren over processen zoals Robotic Process Automation (RPA) en de toekomst ervan.

Hierbij enkele tips om dit zo goed mogelijk aan te pakken:

1. Gelukkige werknemers, gelukkige robots

De angst om wegbezuinigd te worden voorkom je door medewerkers goed bij het implementatieproces van RPA te betrekken. Jamil Sbeih, Digital Consultant bij PwC, geeft aan in zijn presentatie met Asher Lake van KLM dat dit dé essentiële eerste stap is om de RPA-implementatie goed te laten verlopen. Medewerkers kunnen meedenken over welke eigen taken geautomatiseerd kunnen worden met softwarerobots, waardoor ze zelf de controle in handen hebben.

Asher Lake, Digital Consultant bij KLM, zegt RPA in te zetten om het werkgeluk van de medewerkers te verhogen. De quote van Diego Lo Giudence van Forrester 'Adoption of new technologies is becoming embedded with change' beaamt ook dat de adoptie van technologieën steeds meer wordt ingebed in bedrijven. Het betrekken van je medewerkers bij het RPA-proces leidt tot het afnemen van de weerstand en levert de werknemer juist veel op.

2. Nieuwe banen

Zorg ervoor dat medewerkers voorbereid zijn en speel erop in door omscholing aan te bieden. Uit het onderzoek van het WEF blijkt namelijk dat door de snelle ontwikkelingen op ICT-gebied er in 2022 maar liefst 133 miljoen nieuwe banen zullen ontstaan. Het WEF  adviseert daarom bijvoorbeeld overheden om alvast in te spelen op deze voorspelling en werknemers om te scholen. Het advies hierbij is om medewerkers de ruimte te bieden om vertrouwd te raken met nieuwe technologieën. Ook moeten zij tijd krijgen om mee te denken over creatieve en innovatieve vraagstukken.

Banen waar volgens het onderzoek juist meer vraag naar komt, zijn banen waarbij ‘menselijke skills’ van groot belang zijn zoals marketing, klantenservice en verkoop. Ook de NOS meldt dat de eerste robotacademie wordt opgezet met steun van de overheid en universiteiten, om mensen op te leiden in hun omgang met robots.

3. Een robot maakt je meer mens

Hoe gek het ook klinkt, een robot maakt je meer mens. Een zeer cruciale manier om de RPA-implementatie bij werknemers goed te laten verlopen is hen dit te laten beseffen. Saaie, repetitieve en administratieve taken worden uitgevoerd door een softwarerobot. Medewerkers houden hierdoor tijd over voor creatieve en innovatieve vraagstukken. De robots kunnen inkomende mails sorteren, urgentieopdrachten categoriseren en andere administratieve werkzaamheden. RPA verhoogt de waarde van de werknemers door processen te vergemakkelijken.
 
Uit de bovenstaande tips blijkt dat de angst voor robots ongegrond is. Ze nemen onze banen niet over, maar laten juist het belang van de mens zien. De waarde van werknemers wordt extra duidelijk als simpele taken worden overgenomen door robots. De medewerkers zijn de spil van een organisatie. Als je tevreden werknemers hebt, dan zijn tevreden klanten ook binnen handbereik. Daarnaast helpt de automatiseringsslag die robots kunnen maken om stress in een organisatie te verminderen. Meer waarde voor werknemers, tevreden klanten en minder stress binnen de organisatie – waar waren de robots tien jaar geleden?

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.