Logo
  • Nieuws
  • 18 november 2020
  • Bron: PwC

Thuiswerken kan 'zachte' organisatieaspecten negatief beïnvloeden

Als alle werknemers die dat kunnen, ook na de coronacrisis een dag extra vanuit huis gaan werken, kan dat op lange termijn leiden tot extra kosten voor hun werkgevers. Deze kosten hangen samen met de effecten van minder samenwerken, een minder grote betrokkenheid bij de organisatie en isolatie en stress. De kosten kunnen oplopen van 375 miljoen tot anderhalf miljard euro.

Beeld Thuiswerken kan 'zachte' organisatieaspecten negatief beïnvloeden

Dit komt naar voren in het PwC-onderzoek The costs and benefits of working from home, part II. Eerder publiceerde PwC onderzoek waaruit blijkt dat de opbrengsten van thuiswerken ook groot zijn. Als iedereen die thuis kan werken een dag extra thuiswerkt ten opzichte van de situatie voor de crisis, kan dat de samenleving bijna vier miljard opleveren. Die besparingen zitten vooral in besparingen op de huur van kantoorruimte en sterk verminderd woon-werkverkeer, wat ook zorgt voor minder files, verkeersongevallen en minder investeringen in infrastructuur. De uitstoot van CO2 daalt met 606 kiloton.

De opbrengsten zoals die in het eerste onderzoek zijn gepresenteerd en de kosten uit het tweede onderzoek kunnen echter niet zonder meer tegen elkaar afgezet worden. Terwijl de opbrengsten (of kostenbesparingen) onmiddellijk zichtbaar zijn, doen de kosten zich pas op lange termijn voor. Bovendien profiteren zowel werkgevers, werknemers en de samenleving van de opbrengsten, terwijl de kosten die samenhangen met de ‘zachte’ organisatieaspecten bijna uitsluitend terechtkomen bij werkgevers.

Rol leidinggevenden

Debby Jannink, partner in de P&O-organisatie van PwC, zegt dat structureel meer thuiswerken aanpassingen in de organisatie en de rol van leidinggevenden vergt. "Om de risico’s van thuiswerken te mitigeren is het bijvoorbeeld heel belangrijk dat leidinggevenden weten hoe het met hun werknemers gaat. Dat kan door het regelmatig uitsturen van vragenlijsten. Aan de hand daarvan kunnen organisaties andere maatregelen nemen."

Ze gaat verder: "Medewerkers vinden thuiswerken vaak ook heel prettig. Het geeft flexibiliteit en vrijheid. Tegelijkertijd zie je dat er ook een soort kantelpunt is. Als thuiswerken te lang duurt, neemt bij een groot aantal mensen de stress en het gevoel van eenzaamheid toe. Dat laat dit onderzoek ook zien. Ik kan me heel goed voorstellen dat bij veel bedrijven kantoor een ontmoetingsplaats wordt en thuis de plek waar je stukken uitwerkt of lijstjes afhandelt. Maar ook dat vergt heel veel van de organisatie en de mensen." Volgens Jannink is het zoeken naar een balans. "Iedereen wil de positieve aspecten van het thuiswerken zoveel mogelijk behouden. Terecht, maar dan moet je ook vanaf dag één de negatieve kanten adresseren. Het gaat niet vanzelf goed."

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.