Logo
  • Nieuws
  • 16 oktober 2020

Stichting van de Arbeid: werk thuis, neem veiligheidsmaatregelen in acht

In een brief aan de bedrijven en werknemers in Nederland, doet de Stichting van de Arbeid een dringende oproep om thuis te werken tenzij dit echt niet kan. Dit met het doel het aantal contacten en verplaatsingen tot een minimum te beperken. Indien thuiswerken niet mogelijk is, acht de Stichting het van groot belang dat veiligheidsmaatregelen strikt in acht worden genomen en worden vastgelegd.

Beeld Stichting van de Arbeid: werk thuis, neem veiligheidsmaatregelen in acht

'Dat vereist dat werknemers over een goede werkplek kunnen beschikken en dat zo nodig nadere afspraken gemaakt worden over aanvullende facilitering. Werkgevers worden daarom opgeroepen werknemers te faciliteren om ook thuis goed en veilig te kunnen werken voor zover dat nog niet het geval is.

Handreiking veiligheidsmaatregelen werkplek

Indien thuiswerken niet mogelijk is, is het van groot belang dat veiligheidsmaatregelen strikt in acht worden genomen en worden vastgelegd. Voor werknemers en werkgevers is hiervoor een handreiking beschikbaar (zie hier).

Coronaprotocollen sectoren

Alle actuele coronaprotocollen die gelden in sectoren zijn hier te vinden. Aanvullend hierop vraagt de Stichting van de Arbeid om extra aandacht te besteden aan het deurbeleid, de wijze waarop omgegaan moet worden met agressiviteit van klanten, patiënten en cliënten, en het ter beschikking stellen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De Stichting realiseert zich dat de kabinetsmaatregelen sommige sectoren bovenmatig raken. Dit is de reden dat sociale partners op centraal niveau sinds de uitbraak van het coronavirus met grote frequentie overleg hebben met het kabinet over het steunpakket en specifiek aandacht vragen en oplossingen zoeken voor de zwaarst getroffen bedrijven en sectoren. De komende dagen gaat de Stichting hierover opnieuw om tafel met het kabinet nu nieuwe maatregelen zijn afgekondigd en meer maatwerk nodig is. Naast steunmaatregelen wordt in het overleg ook naar oplossingen gezocht voor onder meer de vertraging die in de teststraten is ontstaan waardoor veel werknemers noodgedwongen (onnodig) langer thuis moeten blijven. In dat kader wordt ook gesproken over de kosten van quarantaineverlof.'

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.