Logo
  • Nieuws
  • 10 juni 2020
  • Bron: Tilburg University

Onderzoek naar thuiswerken: meer voordelen dan nadelen

Werknemers ervaren dat thuiswerken beter aansluit op hun eigen sociale voorkeuren, dat ze efficiënter kunnen werken en meer regie hebben over hun werkdag. Dit blijkt uit recent onderzoek uitgevoerd door Tilburg University in samenwerking met Veldhoen + Company onder 5.000 respondenten uit heel Europa.

Beeld Onderzoek naar thuiswerken: meer voordelen dan nadelen

De lessen die getrokken kunnen worden uit dit grootschalige maatschappelijk experiment zijn waardevol om gefundeerd invulling te geven aan het nieuwe normaal, met een grote en structurele rol voor thuiswerken. De respondenten zijn grofweg in twee groepen te verdelen. De ene groep geeft aan meer uren te maken en meer druk te ervaren, terwijl de andere groep juist aangeeft dat ze evenveel of minder uren maken en juist minder werkdruk ervaren.

Het onderzoek toont aan dat de voordelen die mensen ervaren door thuiswerken duidelijk groter zijn dan de nadelen. Onderstaand figuur laat zien dat 57.4% van de respondenten voordelen ervaart. Als grootste voordeel wordt gezien: een betere aansluiting op de eigen sociale voorkeuren (denk aan de sfeer waarin men werkt, contact leggen met anderen). Daarnaast wordt thuiswerken als efficiënter ervaren en zijn medewerkers blij met de regie die ze zelf hebben over hun werkdag.Als grootste nadeel wordt ervaren: het langdurig virtueel werken. Een deel van de respondenten geeft aan dat ze het werk minder zinvol vinden en dat ze thuis onvoldoende middelen hebben om hun werk echt goed te doen.

Conclusies en aanbevelingen op een rij

  1. Iedereen ervaart de huidige situatie anders; een universele aanpak voor thuiswerken bestaat niet. Een aanpak moet situationeel zijn én ruimte bieden voor de individuele behoeften.
  2. De voordelen wegen sterk op tegen de nadelen. Bovendien liggen de voordelen zowel op het harde (productiviteit) als zachte (welzijn) vlak.
  3. De meeste nadelen die thuiswerkers ervaren zijn op te lossen. Door gericht te kijken naar het soort werk, de daarbij passende werkplek, en het beschikbaar stellen van de juiste tools, zijn de belangrijkste nadelen te minimaliseren. Virtualisering vergt hierbij wellicht de meeste aandacht.

Wat wordt het nieuwe normaal?

De resultaten van het onderzoek maken volgens prof.dr. Marc van Veldhoven, hoogleraar Work, Health & Well-beingde bij Tilburg University, de weg vrij om thuiswerken een structurele plek te geven in onze manier van werken. “Ik vind het belangrijk om niet alleen in wetenschappelijke kringen met dit vraagstuk bezig te zijn. Het is niet in de eerste plaats een theoretische, maar vooral een maatschappelijke discussie. Organisaties zitten allemaal met de vraag hoe ‘het nieuwe normaal’ eruit moet zien. Met deze input kunnen we organisaties helpen om daar gefundeerd invulling aan te geven. We laten zien dat er juist nu geweldige kansen liggen om werk ‘beter’ te maken.”

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.