Logo
  • Nieuws
  • 5 juni 2020
  • Bron: SER

Denktank Coronacrisis: maak deeltijd thuiswerken mogelijk

Faciliteer in deeltijd thuiswerken van werknemers en de spreiding van arbeidstijden. Houd daarbij rekening met de sector, specifieke omstandigheden en het type werkzaamheden. Maak een goede combinatie tussen online en fysiek onderwijs en houd daarbij rekening met de eigenschappen en vereisten van een opleiding en het type student. Stimuleer de kwaliteit van online onderwijs door op korte termijn te investeren. Verruim het tijdsslot voor het fysieke onderwijs. En stimuleer het gebruik van de tweewieler.

Beeld Denktank Coronacrisis: maak deeltijd thuiswerken mogelijk

Deze vuistregels stelde de Denktank Coronacrisis op verzoek van het kabinet op, ter ondersteuning van beleid vanaf 1 september aanstaande. De vuistregels moeten voorkomen dat na de schoolvakanties iedereen weer tegelijk het OV of de auto gaat gebruiken. De vuistregels zijn gebaseerd op het onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Hieruit bleek dat met name gedeeltelijk thuiswerken, spreiden van arbeidstijden en online-onderwijs positieve effecten hebben op het verminderen van reizen met OV (openbaar vervoer).

Start groot belevingsonderzoek

Daarnaast adviseert de Denktank om de komende periode te gebruiken om de ervaringen van het grootste ‘thuiswerkexperiment’ dat ooit is gestart te onderzoeken. Deze inzichten helpen om de ingezette lijn straks op een goede manier te kunnen voortzetten.

“We moeten deze fase gebruiken om te ervaren en onderzoeken hoe we thuiswerken beleven. Waar lopen we tegenaan? Wat ervaren we als knelpunten en wat willen we graag behouden? Door deze periode te benutten voor een groot belevingsonderzoek naar thuiswerken en online onderwijs, kunnen we in september nog beter invulling geven aan het beleid”, zegt Mariëtte Hamer, voorzitter SER.

Satellietkantoren

Om ook op langere termijn het verkeer te kanaliseren en duurzaamheid te bevorderen, stelt de Denktank Coronacrisis voor om het thuiswerken te blijven stimuleren. Daarbij is het belangrijk om de mogelijkheden voor thuiswerken te verbeteren en gezond thuiswerken te stimuleren binnen de kaders van de huidige wetgeving. Zo kunnen satellietkantoren op centrale plekken in steden of dorpen worden gestimuleerd, in samenwerking met organisaties of bijvoorbeeld bibliotheken. Ook is het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in kinderopvang en sluitende dagarrangementen, om thuiswerken mogelijk te maken voor ouders met thuiswonende kinderen.

Spreiding arbeidstijden

Ook zouden werkenden hun arbeidstijden meer over de dag kunnen spreiden om te voorkomen dat zij in de spits moeten reizen. Werkgevers en werknemers kunnen maatregelen als tijdelijk meer of minder werken, variatie in aanvangs- en eindtijden, roosters en ploegendiensten onderling en per sector regelen, De denktank waarschuwt daarbij wel voor het risico van lichamelijke en mentale klachten door onregelmatige roosters, lange diensten en nachtwerk.

Online onderwijs en spreiding onderwijstijden

Daarnaast adviseert de Denktank Coronacrisis een goede combinatie tussen online en fysiek onderwijs te maken, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in opleiding en het type student en de werkdruk van de docent. Stimuleer de kwaliteit van online onderwijs door op korte termijn te investeren en verruim het tijdsslot voor het fysieke onderwijs (in het MBO, HBO en WO) en zo nodig voor kinderopvang. Maak het gebruik van fietsen mogelijk.

Ook over de opstartfase, die vanaf 1 juni inging, adviseert de Denktank Coronacrisis. De Denktank vindt het belangrijk dat de komende maanden wordt ingezet op een gezond en veilig OV, een belevingsonderzoek naar het thuiswerken, onderzoek naar de mobiliteitsontwikkeling en de technologische mogelijkheden voor beheersing van OV-stromen, het inzetten van positieve prijsprikkels om de spits te ontlasten, aandacht voor technologische ontwikkelingen en innovatie en voorlichting.

Dit advies werd opgesteld door de werkgroep Auto en OV van de Denktank Coronacrisis en bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemersorganisaties, SER-kroonleden, het PBL, WRR en VNG, onder leiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer. De Denktank Coronacrisis is op verzoek van het kabinet met dit aanvullende advies gekomen. Eerder adviseerde de Denktank Coronacrisis het kabinet over een intelligent herstelbeleid.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.