Logo
 • Blog
 • 3 mei 2021

De nieuwe werkelijkheid van werk is hier

Geen nieuw normaal. Wat op de Nederlandse werkvloer normaal was voor COVID-19, is volgens mij niet iets waar we met weemoed naar terug moeten kijken. Met z’n allen in polonaise op het asfalt, om 40+ uur achter een ‘clean desk’ te schuiven. Ingericht om met name kostenefficiënt te zijn en niet zozeer om de menselijke maat te dienen. Qua werk zelf zijn er ook de nodige innovaties nodig om de burn -en bore outs alsmede de bullshitbanen buiten de deur te houden. Dus graag een echte nieuwe werkelijkheid van werk.

Met oog voor wat goed is voor mens, organisatie en de maatschappij als geheel. Wat ik ons toewens? Daar praat ik u graag over bij.

Een nieuwe werkelijkheid gaat ook over een nieuwe economie inrichten die bijdraagt aan alle stakeholders, waaronder de samenleving en de natuur. Denk aan de circulaire of donuteconomie. Waarbij alle producten en diensten van bedrijven en organisaties niet de wereld een beetje slechter, maar juist beter maken. Deze transitie kunnen we juist nu versnellen en vormt de werkvloer een mooi startpunt om te beginnen. Juist daar kunnen we gericht inzetten op het leren van nieuwe skills en een nieuwe mindset. Tegelijkertijd zouden we deze nieuwe inzichten moeten toepassen om benodigde innovaties te realiseren voor die nieuwe werkelijkheid.

Toekomstige skills

Dan de veranderingen die direct op individueel niveau voelbaar zijn. Zo verwacht het World Economic Forum dat in 2022 42% van de skills voor de huidige banen onderhevig zijn aan verandering. Volgens mij een wake-up call voor zowel werkgevers als modern werkenden. Echter voelen werkenden vaak te weinig urgentie en ervaren tevens belemmeringen om bij te blijven en gericht te leren. Ook zijn de inspanningen van werkgevers om dit te faciliteren niet toereikend. Dus werk aan de winkel om de ‘professional van de toekomst’ klaar te stomen binnen de diverse industrieën en organisaties. Een mooie opdracht voor onder andere HR en leidinggevenden om op te pakken.

Richtingen voor nieuwe profielschets

Tegelijkertijd zien we allerlei bewegingen ontstaan binnen en buiten onze landsgrenzen die richting kunnen geven aan deze nieuwe profielschets. Een greep uit wat ik zoal tegenkom;

 • ‘skills paspoorten’ doen hun intrede, mede gestimuleerd door voorlopers uit Scandinavië;
 • ‘purpose’ en ‘betekenisvol’ werk verrichten wordt belangrijker dan een goed salaris alleen;
 • miljoenen beschikbaar voor re -en up-skilling investeringen door met name Amerikaanse banken en accountantskantoren;
 • leerbudgetten en stimuleringsprogramma’s nemen toe in Nederland;
 • diversiteit en inclusiviteit als kompas voor werven en selecteren van nieuwe medewerkers; en
 • de opkomst van het ‘ecosysteem’ of ‘keten overstijgend’ denken trekt aan, vooral in ons land

Inzichten en initiatieven die individuen en organisaties stimuleren zich voor te bereiden en aan te passen op een nieuwe werkelijkheid van werk.

Missie voor HR

Niet alleen het beste van de wereld, maar ook voor de wereld zijn. Dat is onze gezamenlijke opdracht anno nu. Dit betekent volgens mij ook meer aandacht voor de rechterhersenhelft van ons brein. Daar waar onze creativiteit, emotie en verbeeldingskracht zit. Want in combinatie met ons logisch denkvermogen aan de linkerkant zouden we toch florerende organisaties met ‘blije medewerkers en klanten’ moeten kunnen maken? Haal de robot uit de mens en laat mensen doen waar zij echt goed in zijn. 

De medewerker van de toekomst is dus iemand die kritisch denkt, houdt van complexe problemen oplossen en is creatief. Althans als we de top 10 van benodigde vaardigheden moeten geloven van het World Economic Forum voor werkenden in 2025.

Er is volgens mij geen boeiendere periode om als HR-professional actief te zijn dan nu. Dit blijkt ook wel uit de diverse gesprekken die we voerden vanuit Circles of Future Skills met HR Directeuren, Learning & Development Leads, HR Business Partners et cetera. Zowel in de financiële sector, bouw, overheidswereld, energiesector als retail industrie, re -en up-skilling staat op de agenda. Soms met toegewijde ‘re-skilling projectteams’ of binnen een algehele heroriëntatie van nieuw leiderschap of medewerkerbetrokkenheids-programma’s.

Skills als valuta van de toekomst

Om te transformeren naar de professional van de toekomst is het leren, leren van nieuwe skills onontkoombaar. Echter welke vaardigheden moet je dan leren ter voorbereiding op je toekomstige baan? Uit gesprekken met zo’n 110+ organisaties en 180+ leiders uit het bedrijfsleven en overheidsorganisaties hoorden we de volgende gewenste skills terugkomen;

 • Essentiële vaardigheden – dat wat voor iedereen ongeacht leeftijd, studie achtergrond en professie van belang is zoals dienend leiderschap of authenticiteit nastreven. 
 • Business vaardigheden – om als werkenden beter met je collega’s, partners, klanten of andere stakeholders samen te werken in de organisatiecontext. Soms heel ‘lean’ en ‘agile’, soms door juist de stem van de minderheid te gebruiken.
 • Digitale vaardigheden – het bijvoorbeeld begrijpen wat een digitale transformatie of algoritmisering voor jouw baan, team of bedrijf betekent. Daarnaast ook door afwegingen te kunnen maken wanneer het leren van programmeertaal nodig is of juist de basiskennis van kunstmatige intelligentie. 
 • Impact vaardigheden -  hiertoe behoren zowel duurzaamheid als innovatie skills, omdat die betere wereld van morgen gecreëerd moeten worden vanuit een nieuw en duurzaam denkpatroon en door middel van nieuwe innovatieve oplossingen.

Bereik jouw stip op de horizon

Tot slot, ben je uit het juiste hout gesneden? Deze vraag zou wat mij betreft leidend moeten zijn in de toekomst van werk. Het toont namelijk lef om deze vraag te stellen als werkgever, maar des te meer om deze als werkende te beantwoorden. Als professional van de toekomst kan dit betekenen dat je naast een ‘mooi’ cv ook weet wie je bent als persoon en welke skills je bezit. Je een combinatie van essentiële, maar ook business of digitale vaardigheden kent en kunt toepassen. Tot op zekere hoogte heeft het bijblijven en leervermogen met ‘nieuwsgierigheid’ en ‘willen’ te maken. Niet zozeer welke opleiding of hoogst genoten certificaat je wel of niet hebt behaald. Zo zouden we meer moeten inzetten op het potentieel van mensen dat zit in hun karakter en niet alleen dat wat op een diploma staat. Dus zowel een oproep aan organisaties, als individuen: toon karakter.

In plaats van competentie of functie denken, is het zinvoller mensen te bevragen wat hen drijft, waar hun energie zit en welke stip er voor hen op de horizon staat. Daarna is het pas interessant om te zien welke talenten oftewel sterktes iemand bezit en graag verder wilt ontwikkelen. Uiteindelijk kunnen talenten in combinatie met oefening en een gezonde dosis nieuwsgierigheid ingezet worden om nieuwe skills eigen te maken. Belangrijk, want banen veranderen snel. Kortom: train skills.

Doelen hebben an sich is goed, maar wat is de motivatie achter deze doelen? Zowel voor organisaties als individuen lijkt dit een steeds belangrijker thema te worden. Betekenisvol werk doet zijn intrede. Werk dat zinvol aanvoelt voor individu, organisatie en de maatschappij. Wat dat is, is voor iedereen anders. Echter heeft het inherent te maken met een groter doel nastreven dan alleen een fijn salaris en leuke collega’s. Daarom mijn wens: bereik jouw stip op de horizon.

Want alleen zo realiseren we samen dat de nieuwe werkelijkheid van werk positief uitpakt voor iedereen.

 
 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.