Logo
  • Nieuws
  • 16 september 2020
  • Bron: Werkgelukinstituut

Daling werkgeluk door corona onder alleenstaande thuiswerkers

Thuiswerken als gevolg van corona heeft een negatieve op medewerkers zonder gezin of partner. Alleenstaanden gaven hun werkgeluk vóór corona een 7,4 en dit is in juni gedaald naar een 6,9, een significant verschil. Medewerkers met een partner en medewerkers met kinderen beoordelen hun werkgeluk nagenoeg hetzelfde voor en tijdens corona.

Beeld Daling werkgeluk door corona onder alleenstaande thuiswerkers

Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek naar werkgeluk het Werkgeluk Instituut Nederland in samenwerking met Fontys Hogescholen onder de Nederlandse beroepsbevolking. Een verklaring voor dit verschil in werkgeluk ligt voor een groot deel in de sociale impact. Uit het onderzoek blijkt dat juist alleenstaanden de sociale contacten op het werk missen in coronatijd. Online thuiswerken compenseert dit onvoldoende. Dit zou betekenen dat de dalende trend voor alleenstaanden doorzet nu thuiswerken nog altijd nodig is.

Cruciale rol leidinggevenden

Bovendien laat de meest recente studie zien dat de leidinggevende een cruciale rol speelt in het werkgeluk van de medewerkers. Managers hebben nog vaak de neiging om in te vullen wat de behoeftes van medewerkers zijn, geven de respondenten aan. Om uitval van medewerkers te voorkomen en het welzijn te bevorderen is het dus essentieel om na te gaan wat de behoefte van een individuele medewerker is: toetsen in plaats van aannemen en samen met de medewerkers nagaan wat er nodig is. Specifiek voor alleenstaanden en mensen zonder kinderen is extra aandacht en (thuis)werken in kleinere sociale verbanden aan te bevelen, is een belangrijke conclusie van het onderzoek.

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.