Logo
  • Nieuws
  • 26 april 2022
  • Bron: Microsoft

5 trends op de werkvloer na corona

Na meer dan een jaar experimenteren met hybride werk, staan veel bedrijven nu op een langverwacht breekpunt: hybride werk toekomstbestendig maken. De Work Trend Index 2022 schetst vijf urgente trends op de Nederlandse werkvloer.

Beeld 5 trends op de werkvloer na corona

Het onderzoek van Microsoft legt vijf trends bloot op de Nederlandse werkvloer na de pandemie. 

1) Mensen kijken anders naar hun werk-privébalans

De pandemie heeft de manier waarop we werk definiëren en zien als een onderdeel van ons leven veranderd. Nederlanders kijken twee jaar later op een andere manier naar hun eigen werk-privébalans als resultaat van de toename van het continu ‘online moeten zijn’. Twee op de vijf (40%) zegt nu meer prioriteit te geven aan gezondheid en welzijn dan voor de pandemie. Mensen zijn zelfs bereid om een overstap te maken om werk en privé beter in balans te houden. Meer dan de helft (57%) van Millenials en Gen Z zegt dit jaar waarschijnlijk, enigszins of zeer voornemend te zijn om van werkgever te veranderen, tegenover 40 procent van de rest van de samenleving.

2) Managers moeten meer in staat worden gesteld om teamnormen te creëren die hybride werk faciliteren

Nederlandse organisaties ondervinden nog steeds uitdagingen om hybride werk écht te laten werken, en managers zijn hier het lijdend voorwerp. Bijna twee derde (65%) van de managers in Nederland zou willen dat ze meer konden doen om verandering voor hun team te realiseren, maar heeft niet de invloed of de middelen. Bovendien geeft meer dan de helft (56%) van de managers aan dat het management out of touch is met de werkvloer. Dit wordt bevestigd door het feit dat meer dan driekwart (81%) van de werknemers zegt even productief of nog productiever te zijn vergeleken met een jaar geleden, terwijl 61 procent van het management bang is dat de productiviteit minder is geworden sinds de introductie van hybride werk.

3) Management moet duidelijker zijn in het scheppen van verwachtingen

Minder dan een kwart (23%) van het management bij bedrijven in Nederland heeft duidelijke afspraken gemaakt met haar werknemers over waarom en wanneer naar kantoor te komen. Dit laat de werknemers achter in twijfel: een derde (34%) geeft namelijk aan dat het weten wanneer zij op kantoor of op afstand moeten en kunnen werken, hun grootste uitdaging is op dit moment.

4) Werknemers staan open voor nieuwe manieren van vergaderen

Buiten dat de wekelijkse vergadertijd voor Teams-gebruikers wereldwijd met 252% steeg, werden werkdagen 46 minuten langer, en nam werken na werktijd (28 procent) en in het weekend (14 procent) ook toe. Bijna de helft (47%) staat open voor het gebruiken van digitale ruimtes in de meta verse voor meetings of teambijeenkomsten, en 39 procent is bereid deze meetings in het komende jaar als avatar bij te wonen.

5) De heropbouw van sociale netwerken/relaties ziet er anders uit in een hybride wereld

De traditionele connecties op de werkvloer, de borrels en het bekende gesprek bij de koffieautomaat van voor de pandemie zijn niet meer wat ze waren. 62 procent van de Nederlandse werknemers zegt minder werkvriendschappen te hebben sinds de overstap naar hybride werk. Misschien is het daarom dat bijna twee op de vijf (39%) van de werknemers die momenteel hybride werken binnen een jaar volledig op afstand wil gaan werken. Meer dan de helft (59%) van de werknemers die zijn gestart tijdens de pandemie geeft zelfs aan erover na te denken om van werkgever te veranderen het komende jaar. Het is lastig voor werkgevers om cohesie op de werkvloer te creëren. Deze uitdaging wordt onderstreept uit het feit dat 43% van het management bij Nederlandse organisaties zegt dat het opbouwen van relaties de grootste uitdaging is van hybride werk of werk op afstand. Meer dan twee derde (68%) zegt zelfs bezorgd te zijn dat werknemers niet genoeg ondersteuning krijgen om succesvol te kunnen werken, zij het hybride of op afstand.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.