Logo
  • Blog
  • 2 februari 2015

Visie, passie, missie, kernwaarden en het brein

Visie betekent letterlijk 'gezichtsvermogen', 'het zien'. Het gaat dus om iets wat je als echt voor je ziet. We gebruiken visie in het verlengde van dit begrip als een inspirerend, uitdagend en passie opwekkend beeld van de toekomst. Het is het focuspunt waarop we al ons denken en handelen richten.

Visie en passie vormen samen een Siamese tweeling. Passie is de kracht die in de visie verborgen zit waardoor we de visie tot werkelijkheid willen maken. Hoe aansprekender de visie, hoe groter de passie, hoe krachtiger de acties en reacties.

De missie bestaat uit de primaire kernopdrachten en kernactiviteiten om de visie tot werkelijkheid te maken bij de doelgroep.

De kernwaarden zijn de voorwaarden waaraan ons handelen moet voldoen. Het zijn de on-onderhandelbare principes zoals: integriteit, gelijkwaardigheid, betrouwbaarheid en inzet.

Een visie die passie in zich heeft kun je ontwikkelen door op effectieve wijze het brein aan het werk te zetten. Dat lijkt eenvoudiger dan het is. Echter: hoe krijg je een helder beeld, krachtig en concreet wat het verlangen opwekt om in actie te komen? Wat doe je met de beren op de weg of met onrealistische dagdromen?

De keuze van de missie is afhankelijk van de kracht en helderheid van de visie en de mate van passie. Het deel in ons brein waarmee we zaken managen moet weten waar het aan toe is. Vage beelden en wisselende focuspunten zorgen voor vage 'managers'.

Kernwaarden vertegenwoordigen wie we ten diepste willen zijn voor de ander, ongeacht wat die ander vindt of doet. Het is onze eigen standaard waaraan we ons gedrag willen afmeten. Ook hier is het van belang hoe je het brein inschakelt zodat je de antwoorden vindt die echt vertegenwoordigen wie je wilt zijn.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.