Logo
  • Blog
  • 10 februari 2015

Internationaal talentmanagement: de uitdagingen en good practices

Het optimaliseren van talentmanagement in een internationale organisatie is geen kwestie van improvisatie. Wetgeving, cultuur, de manier van werken en nog vele andere factoren waar rekening mee gehouden moet worden voordat je kan beginnen aan een internationaal talentmanagement project.

Het inzetten van een HRIS (Human Resources Information System) vereist veel voorbereiding. De specificaties moeten worden bepaald, er moet gecommuniceerd worden met de gebruikers, het systeem moet passen bij de huidige HR-processen en change management. Én het team moet vertrouwen hebben in het project.

Voordat u aan een internationale talentmanagement begint stelt uzelf dan de volgende vragen:

Wat zijn mijn uitdagingen? Wat zijn mijn verplichtingen? Welke resultaten hoopt u te behalen? Wat zijn de verwachtingen van de medewerkers, managers en HR? Etc.

Het bij elkaar brengen van de best practices kan lastig zijn als elk land zijn eigen specifieke eisen heeft. Het kan dus moeilijk zijn om het model van het hoofdkantoor door te voeren naar de dochterondernemingen. Eén van de sleutels tot succes is het creëren van een zogenoemde: 'sponsorgroep' die verantwoordelijk is voor het bijeenbrengen van de lokale en internationale behoeftes. Het doel hierbij is om dezelfde processen te definiëren van alle landen maar hierbij wel genoeg flexibiliteit om lokale eisen te kunnen bewerkstelligen (zoals wetgeving en cultuur).

Om de mate van de lokale behoefte te bepalen voor de verschillende landen moet de 'sponsorgroep' de huidige set-up, de procesmanagement en HR-rapportages analyseren. Het is belangrijk dat de 'sponsorgroep' hierbij niet zijn eigen doelstellingen uit het oog verliest.

De behoefte aan goede rapportages is vaak ondergewaardeerd. Maar goede rapportages kunnen bijdragen aan het begrijpen van de lokale behoeftes en de structuur van het project. Daarom is het belangrijk om de rapportagedoelstellingen gelijk duidelijk te hebben aan het begin van het project.

Inzet op groepsniveau: herhaling en aanpassingsvermogen

Het type organisatie: gecentraliseerd of gedecentraliseerd bepaald ook de projectaanpak voor internationale talentmanagement. Voor gecentraliseerde organisaties is een eenvoudige globale inzet mogelijk.
Voor gedecentraliseerde organisaties is een iteratief project het meest passende scenario.  Start met een eerste pilotproject waarin de populatie in kaart wordt gebracht, zoals land, functie en niveau van aanhankelijkheid van het project. Dit helpt om een goede basis te definiëren.

Met een Saas-model kunnen verschillende implementatie rondes snel worden bewerkstelligd. Tijdens het internationale talentmanagement project is het niet altijd makkelijk om te denken aan verandermanagement. Ook dit cruciale punt moet van af de start duidelijk zijn om een goed communicatieplan en interne trainingen op te stellen. Vanuit elk land moet hiervoor een contactpersoon worden aangewezen om ervoor te zorgen dat het systeem snel wordt geaccepteerd door de medewerkers, managers en HR.

De integratie van een talentmanagementoplossing is een belangrijk moment voor een bedrijf en moet zorgvuldig worden voorbereid, zeker als dit plaats vindt op internationale schaal. Onthoud daarom de volgende stappen voordat u aan een internationaal talentmanagement project begint. Start met het definiëren van de doelstellingen. Waarom gaat u deze oplossing gebruiken? Welke resultaten hoopt u te behalen? Wie vormen de beste 'sponsorgroep' voor het project? Deze vragen zullen u helpen het niveau van acceptatie te bepalen. Zodat lokale en internationale talentmanagementbehoeftes worden behaald. Nog één tip werk in etappes en vergeet niet de medewerkers, managers en HR  te ondersteunen en te betrekken bij het project zodat zij grip krijgen voor de nieuwe tool. Hoe meer u communiceert met iedereen over het project en de doelstellingen, hoe beter het resultaat zal zijn!

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.