Logo
  • Nieuws
  • 29 mei 2008
  • Mariel Hovemann

Werkgevers gaan voor meer vrouwen aan de top

45 vooraanstaande werkgevers uit het bedrijfsleven en de overheid hebben het Charter Talent naar de Top van TopBrainstorm ondertekend. Deze organisaties committeren zich hiermee aan een vrijwillig, maar niet vrijblijvend beleid om meer vrouwen te laten doorstromen naar de top van hun organisatie.

Beeld Werkgevers gaan voor meer vrouwen aan de top

In totaal vertegenwoordigen de bedrijven rond de 400.000 werknemers, ofwel 5,5 procent van het totale aantal werknemers in Nederland. Met de ondertekening van het Charter leggen de werkgevers zich vast op meetbare doelstellingen voor het aantal vrouwen in hun raden van bestuur en de managementlagen daaronder (t/m het derde echelon). Werkgevers committeren zich bij ondertekening vrijwillig aan deze doelstellingen. De achtergrond daarvan is dat de verandering bij de bedrijven van binnenuit moet komen. Werkgevers moeten de noodzaak van meer vrouwen aan de top zélf inzien en hiervoor eigen beleid maken aldus Topbrainstorm.

 

Concrete maatregelen

Concreet zeggen de ondertekenaars toe de komende jaren gerichte maatregelen te nemen – of die binnen hun huidige diversiteitbeleid te continueren – om meer vrouwelijk talent aan boord te krijgen, te behouden en te benoemen. Zij formuleren concrete doelstellingen die passen binnen hun strategie en rekening houden met de huidige situatie. De organisaties moeten rekenschap afleggen en jaarlijks rapporteren of zij hun doelstellingen bereiken. Die rapportage wordt gemaakt door een Monitoring Commissie, die binnenkort wordt opgericht. Zij maken de resultaten openbaar via naming & praising.

 

Catalogus als hulpmiddel bij beleidsontwikkeling

“We realiseren ons dat het gemakkelijker is een handtekening te zetten dan een nieuw diversiteitsbeleid te ontwikkelen”, aldus Marieke Bax, directeur van Topbrainstorm. “Om werkgevers een handje te helpen, voegen we daarom een catalogus toe aan het Charter. Daarin staan de benodigde instrumenten en de kritische succesfactoren voor de doorstroming van vrouwen naar de top.”

 

Zie www.talentnaardetop.nl voor meer informatie en een lijst van organisaties die de charter hebben ondertekend.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.