Logo
  • Nieuws
  • 20 juli 2009
  • David Davidson

Vooral laagopgeleiden de klos door crisis

De werkloosheid onder laagopgeleiden gaat op korte termijn behoorlijk stijgen als gevolg van de economische crisis. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht.

Beeld Vooral laagopgeleiden de klos door crisis

Jongeren die vanuit het vmbo of mbo-bol niveau 1 de arbeidsmarkt op gaan, lopen een grote kans op werkloosheid. Maar op de langere termijn zullen de gevolgen meevallen. Deze schoolverlaters zullen volgens de onderzoekers niet voorgoed verloren gaan voor de arbeidsmarkt.

 

Het onderzoek werd gehouden onder bijna 120 duizend jongeren die in 2007 een diploma haalden op alle onderwijsniveaus. Bij schoolverlaters van het vmbo steeg de werkloosheid van 6 naar 9 procent , bij mbo-bol steeg dit cijfer van 10 naar 16 procent. Bij de overige (hogere) schooltypen is nog geen stijging van het werkloosheidscijfer te zien. De onderzoekers tekenen aan dat de jongeren die in 2007 hun diploma haalden, net voor het uitbreken van de crisis op de arbeidsmarkt kwamen.

 

Verschil in salaris

In het rapport is ook gekeken naar eerdere generaties, vooral de generatie die de crisis begin jaren 80 op de arbeidsmarkt kwam. Van deze groep is de positie twintig jaar later opnieuw bekeken en vergeleken met eerdere en latere groepen. De jaren-80-generatie bleek niet minder of vaker werkloos te zijn en ook het niveau van de functies is hetzelfde als dat van eerdere en latere generaties schoolverlaters. Wel blijkt dat jongeren die in tijden van crisis hun eerste baan vinden ook na twintig jaar wat achterlopen in salaris, maar dit verschil is niet groot. Na vijf tot tien jaar verdwijnt de nadelige invloed op de baankansen en resteert alleen dit kleine effect op het salaris.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.