Logo
  • Opinie
  • 3 oktober 2017

Vertaal een organisatiestrategie in een medewerkerstrategie, ofwel people strategy

Een organisatiestrategie geeft aan op welke wijze je als bedrijf van plan bent bepaalde doelen te realiseren. Vaak leidt de organisatiestrategie een betrekkelijk geïsoleerd leven: die is vooral bij leidinggevenden en directie bekend. Terwijl een organisatiestrategie pas echt kans van slagen heeft als die leeft in alle lagen van de organisatie.

Als HR-afdeling kun je dat stimuleren door de organisatiestrategie te vertalen naar een gerichte medewerkersstrategie of people strategy.

De voordelen van een people strategy

Met een goede people strategy verbeter je allereerst de prestaties van huidige medewerkers. De juiste mens op de juiste plek is niet alleen van grote waarde voor het realiseren van de beoogde organisatiestrategie en het bereiken van de bijbehorende doelen. Je vergroot er ook de uitstraling en reputatie van je organisatie mee. Wanneer je mensen uitblinken, zullen klanten en relaties dat merken, waarderen en met anderen delen.
Een effectieve people strategy heeft meer voordelen. Door je op interne medewerkers te richten, weersta je de verleiding om te snel extra talent van buiten aan te trekken. Dat scheelt veel kosten en inspanningen. Het is ook nauw verbonden met goed werkgeverschap, waardoor je naamsbekendheid en reputatie groeien. Dat maakt het werven van nieuwe mensen weer gemakkelijker en je trekt er bovendien de juiste mensen mee aan.
En last but not least kun je met een goede people strategy de strategische positie van HR verbeteren. Je laat immers zien hoe je als HR bijdraagt aan het behalen van de strategische doelen van de organisatie.

De rol van HR bij de vertaalslag

Bij de vertaling van de organisatiestrategie naar een people strategy blijkt regelmatig dat HR een andere focus heeft dan de directie. Voor een directie gaat de organisatiestrategie vooral om het aanbod aan producten of diensten, productiviteitsverhoging, kostenbesparingen en klanttevredenheid. Een HR-afdeling richt zich van huis uit veel meer op de ontwikkeling en tevredenheid van medewerkers.
Deze twee verschillende oriëntaties kunnen niet alleen heel goed samengaan, ze zijn zelfs onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maak ze wel direct bespreekbaar. Het is namelijk cruciaal dat de aandacht voor ontwikkeling en tevredenheid van medewerkers direct gekoppeld wordt aan de doelen van directie en leidinggevenden. Alleen zo kun je een people strategy ontwikkelen die past bij de visie van de organisatie. Dat is de rol die HR moet oppakken.

HR als dronepiloot

Voor de vertaalslag van de organisatiestrategie naar een goede people strategy heb je een helder beeld van de toekomst nodig. Zowel waar het de organisatie betreft, als de externe ontwikkelingen. Alleen zo kun je in kaart brengen welke kwaliteiten, kennis, competenties, vaardigheden en vooral persoonlijkheden noodzakelijk zijn voor de organisatie in de komende jaren. Houd daarbij rekening met verschillende scenario’s en kijk zeker grondig naar de kritische rollen binnen je organisatie. De wijze waarop deze ingevuld kunnen – en moeten – worden, is bepalend voor je people strategy. Daarvoor heb je als HR niet zozeer een helikopterview nodig, maar eerder het perspectief van een dronepiloot: iemand die met beide benen op de grond en in de organisatie staat en tegelijkertijd een 360-gradenblik in de weidse verten kan werpen.

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.