Logo
 • Nieuws
 • 14 januari 2019
 • Bron: Great Place to Work

Trends binnen HR in Europa

De invloed van HR in de gehele organisatie is in de afgelopen drie jaar volgens Europese HRM'ers toegenomen en het merendeel ervaart een verhoging van de geloofwaardigheid van HR binnen leiderschapsteams. Ook het budget is bij de meesten in de afgelopen jaren gestegen. Dit en meer zijn de belangrijkste bevindingen uit het jaarlijkse onderzoek van Great Place to Work onder 700 HR-professionals uit dertien Europese landen.

Beeld Trends binnen HR in Europa

Op businessniveau signaleert Great Place to Work vijf belangrijke onderwerpen:

 1. Innovatie
 2. Groei (waaronder internationalisering
 3. Digitalisering
 4. Agile werken en efficiëntie
 5. Aantrekken en ontwikkelen van talenten

De strategische topics die spelen op niveau van HR zijn de traditionele HR-thema’s met daarbij een nieuwe focus op innovatie en digitalisering:

 • Recruiten van het juiste talent
 • Ontwikkeling van leiderschap en management
 • Ontwikkeling van medewerkers
 • Digitalisering
 • Veranderingsmanagement & behouden van medewerkers (twee topics)

De rol van HR

75% van de respondenten geeft aan dat de invloed van HR in de gehele organisatie in de afgelopen drie jaar is toegenomen en 72% ervaart een verhoging van de geloofwaardigheid van HR binnen leiderschapsteams. Ook het budget is bij de meesten (52%) in de afgelopen jaren gestegen. Waarbij tegelijkertijd ook 44% aangeeft dat dit budget nog steeds een uitdaging vormt om de vele HR-activiteiten goed te kunnen uitvoeren.

Uitdagingen om de strategische waarde van HR in de organisatie in te bedden

De grootste uitdaging draait niet om lage engagement, vaardigheden of onduidelijk over een visie, maar om de afwezigheid van HR-technologieën en -tools. Daarnaast lopen veel respondenten er tegen aan dat veel HR-teams onderbemand zijn en het lastig is om de juiste talenten aan te trekken. Ook de verbinding tussen de afdelingen en interne communicatie vormen een uitdaging.

Meest ingezette HR-programma’s

De respondenten werden gevraagd om aan te geven, aan de hand van 30 programma’s, of deze uitgevoerd, geïntroduceerd zijn in 2017 of dat zij worden geïntroduceerd in de komende twee jaar. Bovenaan de lijst met de 6 meest ingezette programma’s staat leiderschapsontwikkeling. Leiderschap kan zorgen voor een positieve organisatiecultuur en heeft impact op de employee experience, wat uiteindelijk leidt tot betere presterende organisaties. Een ander veel ingezet HR-programma is het Onboarding programma. Een goed onboardingsprogramma zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers zich welkom voelen, commitment wordt opgebouwd en een goede eerste ervaring wordt gegeven. Het derde meest ingezette programma is medewerkersonderzoek. 82% van de respondenten geeft aan deze drie programma’s ingezet te hebben.

Employer branding

64% van de respondenten vinden dat zij momenteel een sterk Employer Brand hebben ten opzichte van 36% die vinden dat zij een zwak Employer Brand hebben. De focus op Employer Branding is bij multinationals groter dan bij nationale organisaties. Ook zien wij verschillen in welke tools per regio binnen Europa worden ingezet. 54% van de respondenten uit Scandinavia hebben een dedicated persoon op Employeer Branding, ten opzichte van Centraal Europa 52% en 22% in Zuid Europa. De meeste gebruikte tool voor employer branding is interne analyse, vooral met gebruik van medewerkersonderzoek. Daarna volgt de externe analyse, via ranking of certificeringen.

Digitalisering van HR

Zoals eerder beschreven is digitalisering zowel op business als op HR-niveau een van de belangrijkste speerpunten. In het onderzoek is er gevraagd welke digitale tools HR heeft ingezet om hun activiteiten te verbeteren. 51% van de respondenten geeft aan dat zij social media en digitale tools hebben gebruikt, vooral voor recruitment, 40% voor interne communicatie en 39% voor online studiemogelijkheden. Opvallend is dat Agile werken een van de speerpunten is voor de toekomst, maar dat slechts 33% hiervoor tools hebben. Ook geeft 45% aan dat zij geen plannen hebben om dit in te zetten in de komende twee jaar.

Toekomstige investeringen

In de komende twee jaar ligt de grootste focus op het digitaliseren van de HR-processen en -producten (40%). Andere belangrijke focuspunten zijn het opstellen voor programma’s voor innovatief leiderschap en een employer branding strategie.

Bouwen aan een goede organisatiecultuur

Een van de laatste vragen uit het onderzoek was als volgt 'Welke tools en initiatieven helpen jou het beste om de organisatiecultuur te verbeteren? De meeste genoemden punten die hieruit volgden zijn:

 • Communicatie, op basis van empathie en oprechtheid, tussen managers en medewerkers
 • Een goede link maken tussen waar de organisatie voor staat en de strategie
 • Continu focus op leiderschapsontwikkeling
 • Zorgen voor een goede werkomgeving
 • Diversiteit en inclusie.

De meest genoemd tools om dit te bewerkstelligen zijn:

 • medewerkersonderzoek inclusief opvolging,
 • employer branding activiteiten,
 • performance management,
 • bouwen van een lean organisatie,
 • innovatie en digitalisering. 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.