Logo
  • Nieuws
  • 30 mei 2008
  • Mariel Hovemann

Selectietips voor een divers personeelsbestand

Nederlandse Spoorwegen heeft de Diversity Award 2008 gewonnen, de prijs van VNO-NCW voor bedrijven die een beleid voeren dat er voor zorgt dat ook in de top méér vrouwen terechtkomen.

Beeld Selectietips voor een divers personeelsbestand

De NS kwam als eerste uit de bus vanwege de resultaten (meer vrouwen in de directie en de raad van commissarissen), maar vooral ook omdat het bedrijf het vanuit bedrijfseconomisch en sociaal perspectief van belang vindt dat het personeelsbestand een afspiegeling vormt van de samenleving. Diversiteit vormt daarom een integraal onderdeel van de NS-strategie. En de resultaten zijn ook zichtbaar voor de reizigers. De betrokkenheid van de bedrijfstop is groot en het beleid is verankerd in de arbeidsvoorwaarden en het werving- en selectiebeleid, aldus de jury.

 

Concurrentiepositie

Voor u als werkgever zijn er verschillende positieve effecten die een divers personeelsbestand u kan opleveren. Zo bewerkstelligt u bijvoorbeeld een betere aansluiting bij de markt. Het leidt ook tot modernisering van uw productaanbod en manier van werken, waardoor indirect ook de herkenbaarheid van uw bedrijf positief wordt beïnvloed.

 

Selectietips

Als u de kandidaten eenmaal hebt gevonden, dan start de selectieprocedure. Het is goed om hierbij te beseffen dat de criteria die worden gebruikt voor de beoordeling van de kandidaten, voortkomen uit onze Nederlandse cultuur. Binnen de Nederlandse cultuur zijn mondigheid, eigen initiatief en individualisme gewaardeerde eigenschappen. Deze eigenschappen spelen, bewust of onbewust, een rol in de selectieprocedure.

 

Houd er echter rekening mee dat in veel andere culturen mondigheid een teken is van disrespect. Biculturele kandidaten zullen dan ook een stuk terughoudender zijn tijdens een sollicitatiegesprek. Dit wil niet zeggen dat zij daadwerkelijk minder mondig zijn. Wilt u nog meer tips voor het selecteren van multicultureel personeel? Download ze hier.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.