Logo
  • Nieuws
  • 1 april 2008
  • Arzu Kokeng
  • Bron: Redactie HRpraktijk.nl

Personeelsbinding: haal uw hoofd uit het zand!

Nog maar weinig bedrijven hebben gerichte maatregelen genomen om een mogelijk tekort aan werknemers tegen te gaan. Ruim 40 procent van de werkgevers verwacht zelfs binnen 5 jaar helemaal niet te worden getroffen door de gevolgen van vergrijzing en ontgroening. Dit blijkt uit de ArbeidsvoorwaardenSurvey 2008 van Mercer en Centraal Beheer Achmea waarvoor ongeveer 1100 werkgevers zijn ondervraagd.

Beeld Personeelsbinding: haal uw hoofd uit het zand!

Het CBS becijferde recentelijk dat het personeelstekort naar verwachting in 2010 zal zijn opgelopen van 200.000 tot 600.000 arbeidsplaatsen.

 

Geen urgentie?

Een grote meerderheid (90 procent) heeft enige tot grote moeite met het aantrekken van personeel. Slechts een kwart van de werkgevers kan met stelligheid zeggen dat er adequate maatregelen zijn genomen om goed personeel aan zich te binden. Duidelijk is dat werkgevers niet de urgentie voelen terwijl de krapte op de arbeidsmarkt op de stoep staat en in een aantal bedrijfstakken al door de voordeur is.

 

Gezondheid van de werknemer

De werkgever heeft baat bij het bevorderen van de vitaliteit en het lichamelijke welbevinden van al zijn werknemers, jong en oud. Opvallend genoeg heeft slechts 18 procent van de werkgevers aanvullende voorzieningen op het gebied van de gezondheid van de werknemer ingevoerd. Iets meer dan de helft van de werkgevers (53 procent) biedt zijn werknemers de mogelijkheid om flexibel om te gaan met werktijden om zo een passende balans te vinden tussen werk, zorg en ontspanning.

 

Flexibele arbeidsvoorwaarden

Om voortijdig vertrek van personeel te voorkomen kan de werkgever onder andere de arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk flexibiliseren, zodat werknemers zelf de meest ideale combinatie van beloning, arbeidsduur en andere benefits kunnen kiezen. Slechts 26 procent van de werkgevers heeft arbeidsvoorwaarden ingevoerd die aansluiten bij interesses van werknemers. Een nog kleiner percentage (20 procent) heeft arbeidsvoorwaarden ingevoerd die aansluiten bij de leeftijdsfase van de werknemers.

 

Slechts 15 procent van de werkgevers heeft arbeidsvoorwaarden ingevoerd die speciaal gericht zijn op de oudere werknemer. Het beleid van werkgevers is op dit moment nog veelal gericht op een vervroegde uittreding in plaats van op een vrijwillige verlenging van de actieve periode.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.