Logo
  • Nieuws
  • 14 april 2010
  • Peter van den Hout

HR weet niet welke kennis personeel nodig heeft

De helft van de organisaties weet niet welke kennis van hun medewerkers de komende jaren nodig is. Dit ondanks het besef dat het kennis- en ervaringsniveau van werknemers in toenemende mate het toekomstig succes van organisaties bepaalt. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Yacht onder HR-managers en HR-directies.

Beeld HR weet niet welke kennis personeel nodig heeft

Doel van het onderzoek was te achterhalen hoe HR de verschillende facetten van wendbaarheid en flexibilisering van hun organisatie ervaart. Ondanks het bewustzijn dat het organiseren van kennis toekomstig succes bepaalt, geeft de helft aan niet te weten welke kennis er nodig is de komende jaren. Ook geeft de helft aan nog geen strategisch HR-beleid te hebben om organisatiedoelstellingen te halen.

 

Flexibiliteit personeel

Driekwart van de respondenten geeft aan dat bestaande HR-instrumenten niet aansluiten bij de toekomstige behoefte. De helft heeft nog geen concrete acties ondernomen de organisatie flexibeler te maken. Waar dat wel gebeurt wordt vooral de flexibele schil verhoogd, flexibele werktijden ingevoerd en is thuiswerken mogelijk gemaakt. Sporadisch wordt genoemd: ontwikkelen van personeel voor betere doorstroom, stimuleren multi-inzetbaarheid en het ontwikkelen van visie op flexibiliteit.

 

De prioriteit van het management lijkt momenteel te liggen bij kostenscenario’s en financiering. Tegelijkertijd is de kennis van medewerkers een essentiële factor in het toekomstige succes van organisaties en is het verlies aan kennis het grootste probleem de komende jaren. Bovendien zal de arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden drastisch veranderen; niet alleen demografisch door vergrijzing, maar ook door de veranderende wensen van werknemers.

 

Vergroot uw kennis op de HRpraktijk Dag!

Het behalen van succes en een goede concurrentenpositie hangt dus sterk samen met goed zicht op de benodigde kennis en expertise van uw medewerkers. Het koppelen van een strategisch personeelbeleid aan de businessdoelstellingen voor de middellange termijn en het ontwikkelen van bijbehorend HR-advies wordt dus bepalend voor het slagen van ondernemingen.

 

Op de HRpraktijk Dag, die plaatsvindt op 27 april a.s., krijgt u de tools in handen om uw kennis op te vijzelen. De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

  • talentmanagement
  • personeelsplanning
  • duurzame inzetbaarheid
  • HR-controlling
  • HR als business partner

 

Klik hier voor het volledige programma en aanmelding.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.