Logo
  • Opinie
  • 10 mei 2013

HR kan professioneler en goedkoper werken dankzij expertsysteem

HR gaat over mensen. En de mensen die in HR werken hebben ook bijna altijd iets met mensen. Als gevolg daarvan zien we dat in de praktijk nog al eens verbaasd wordt gekeken – en met de nodige scepsis ook – naar de mogelijke rol van expertsystemen in dit vakgebied. In mijn optiek is dit een gevolg van niet kennen, niet holistisch denken en teveel vasthouden aan de gangbare, maar o zo versnipperde methodes en leveranciers. Een krachtig top down-beleid richting HR - om integraal, slim en snel te kunnen werken, is in de meeste organisaties afwezig.

Expertsystemen zijn veel vriendelijker voor de medewerkers dan vaak wordt gedacht. Helderheid, duidelijkheid en objectieve beoordelings-, selectie- en beloningscriteria zijn een zegen. Een goed expertsysteem is opgebouwd rond de kennis van expertgroepen. Bij het maken van onze software is met 15 – 20 expertgroepen gewerkt, die hun kennis inbrachten ten aanzien van zaken als performancemanagement, competentiemanagement, assessment en de verbindingen tussen deze gebieden. Het is kennis die over jaren is opgebouwd en die ook steeds weer geactualiseerd en verder verfijnd wordt.

De expertgroepen bestaan uit mensen uit de academische wereld en uit de praktijk van een bepaald kennisgebied. Als wij het over de vertaalslag van werk naar een assessment (en vise versa) hebben, dan zijn dat dus HR-mensen, methodologen en assessmentspecialisten. Gaat het om het verder verfijnen en uitbreiden van een loopbaanadviesrapport dan zijn het methodologen, coaches en loopbaanadviseurs, bijeengebracht in een kennisgroep of een klankbordgroep. Gaat het over performancemanagement, zijn het de mensen die de slag kunnen maken van bedrijfsstrategie naar team- en individueel performance management. Die kennis wordt uit de experts gehaald via sessies volgens de Delphi-methodiek waarmee de mening van experts in een aantal slagen in kaart wordt gebracht.

Expertsystemen zijn geen enge black-box oplossingen. Expertsystemen kunnen de HR-professional op een hoger niveau laten functioneren en HR-processen versnellen met als resultaat méér toegevoegde waarde tegen lagere kosten.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.