Logo
  • Blog
  • 11 oktober 2013

Herwaardering

De personeelsafdeling is het afgelopen decennium met een vijfde gekrompen. Volgens onderzoeker Berenschot ‘past dit in de trend dat medewerkers en managers zelf meer verantwoordelijk worden voor personeelsvraagstukken’. Zou het werkelijk? Van die ‘trend’ is in de praktijk vaak nog niet zo veel terug te zien. Wél dat er de afgelopen jaren ook op het aantal HR-medewerkers flink is bezuinigd.

De business moet het met minder mensen doen, en dus ook HR. Het gevolg is dat er efficiënter wordt gewerkt, dat er meer is geautomatiseerd of dat personeelstaken simpelweg niet meer worden uitgevoerd. Of inderdaad, zoals de onderzoekers stellen, dat de leidinggevende en zijn medewerker echt meer HR-taken zelf doen. En dat is iets wat we in ons vakgebied natuurlijk al jarenlang toejuichen: als de lijn nu maar zijn verantwoordelijkheid neemt, kan HR zich richten op de zaken die echt het verschil maken. Missie geslaagd!

Dat een trend naar HR in de lijn niet zo eensluidend is, is goed zichtbaar in bedrijven waar het hoger management veel vrijheid van handelen heeft (bijvoorbeeld in de professionele dienstverlening met een partnerstructuur). Daar wordt vaak juist veel service en ondersteuning van HR verwacht. Ook het Berenschot-onderzoek toont dit weer aan: organisaties met veel ‘topmanagement’ hebben een relatief grote HR-afdeling. ‘Blijkbaar leidt topmanagement tot meer vraag naar HR-diensten’, is de analyse van de onderzoekers. En om de effi ciency van HR te vergroten, zouden deze topmanagers kritisch naar hun eigen rol moeten kijken. In het licht van de heersende doctrine, een wijze raad.


Maar waarom eigenlijk? HR in de lijn is niet zaligmakend. Het blijft werk dat moet worden gedaan, linksom of rechtsom. Het een leidt tot meer effi ciency in de lijn, het ander tot meer efficiency binnen de HR-afdeling. Lood om oud ijzer (ware het niet dat de personeelskosten in de business veelal een stuk hoger zijn dan binnen HR).


Feit is in ieder geval dat steeds meer organisaties zich heroriënteren op het concept van ‘HR in de lijn’. Onder HR-directeuren in mijn praktijk is juist een beweging zichtbaar om de lijn zo veel mogelijk te ontlasten van taken die niet direct met de business te maken hebben. Ofwel: HR-taken terug naar de HR-afdeling, ook al betekent dat hogere stafkosten. De focus moet weer liggen op geld verdienen in plaats van op kosten besparen. Het konden wel eens de eerste signalen zijn van een herwaardering van de klassieke supportrol HR.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.