Logo
  • Nieuws
  • 27 juni 2008
  • Mariel Hovemann

Groot deel werknemers dreigt af te haken

Werkgevers moeten meer investeren in de scholing van hun werknemers. Doen ze dit niet dan dreigt een grote groep niet meer aan te kunnen haken is een van de conclusies van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) in hun arbeidsmarktprognose 2008-2013.

Beeld Groot deel werknemers dreigt af te haken

Werkgevers stellen steeds hogere eisen aan hun werknemers. De top van de werknemers is goed opgeleid en kan hierin mee. Daarachter volgt echter een grote middengroep die de boot dreigt te missen zo blijkt uit de arbeidsmarktprognose van het CWI. Eerder signaleerde RAET ook al dat werkgevers maar kort in hun werknemers investeren terwijl een education permanente gewenst is.

 

Verder is de prognose dat de werkloosheid dit jaar en in 2009 naar een historisch laag peil daalt. Voor 2009 verwacht het centrum een afname van het aantal niet-werkende werkzoekenden tot 374.000.

Het geraamde aantal werkzoekenden komt overeen met dat van de werkloosheid begin jaren tachtig van de vorige eeuw. De werkgelegenheid groeit het hardst in Flevoland, Utrecht en de regio Nijmegen en Rivierenland. De collectieve sector profiteert het meest van de groei. Vooral de sector zorg en welzijn groeit de komende jaren fors.

 

Aantal werkzoekenden blijft dalen

Omdat het aantal banen harder toeneemt dan de groei van de beroepsbevolking en het aantal vacatures hoog blijft, is er nog steeds ruimte voor daling van de werkloosheid.

Ook het aantal langdurig werklozen - langer dan twaalf maanden werkloos - neemt af. Toch blijft hun positie op de arbeidsmarkt zorgelijk. Naar verwachting is 60 procent van het totaal aantal niet-werkende werkzoekenden langdurig zonder werk in 2009.

 

Aantal banen op recordhoogte

CWI verwacht dat het aantal banen in 2008 en 2009 gemiddeld met 115.000 (+1,4 procent per jaar) zal stijgen tot 8,8 miljoen. Daarna zal de groei afnemen.

 

Vacatures op recordniveau

Naar verwachting ontstaan er dit jaar en in 2009 zo’n 1,1 miljoen vacatures. Dit is een lichte toename ten opzichte van 2007. Het aantal ontstane vacatures uitgedrukt als percentage van het aantal banen komt op een recordniveau: ruim 15 procent. Dit betekent dat voor één op zeven banen een vacature ontstaat. Een groot deel van de vacatures ontstaat doordat op de huidige krappe arbeidsmarkt veel mensen wisselen van baan. De meeste vacatures ontstaan in de detailhandel, in de zorg, bij adviesbureaus en in de industrie.

 

Arbeidsparticipatie vrouwen en ouderen blijft stijgen

In 2008 en 2009 stijgt de beroepsbevolking met gemiddeld bijna 100.000 personen (+1,2 procent per jaar). In de jaren daarna wordt de toename van de beroepsbevolking steeds geringer. De stijging van de beroepsbevolking komt vooral voor rekening van vrouwen en ouderen. Zo zijn er in 2007 een kwart meer vrouwen actief op de arbeidsmarkt dan tien jaar geleden. Voor 55-plussers geldt dat er zelfs ruim tweemaal zoveel actief zijn in vergelijking met 1997. CWI verwacht dat de arbeidsparticipatie van ouderen en vrouwen de komende jaren verder toeneemt.

 

Meer over Opleiding en training van uw medewerkers leest u in het artikel Zo zet u een opleidingsplan op.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.