Logo
  • Nieuws
  • 5 augustus 2009
  • Lianne Bouman

Deeltijd nu een oplossing, straks een ramp

Deeltijdwerk is met de economische crisis vaak een oplossing voor bedrijven in moeilijkheden. Maar volgens de Taskforce DeeltijdPlus hebben bedrijven over een aantal jaar een probleem: de vergrijzing zet door, waardoor een toenemend tekort aan personeel ontstaat.

Beeld Deeltijd nu een oplossing, straks een ramp

De Taskforce DeeltijdPlus adviseert over hoe vrouwen gestimuleerd kunnen worden meer te gaan werken. De Taskforce wijst erop dat sectoren waar veel vrouwen werken, zoals het onderwijs en de zorg, ondanks de crisis groeiende personeelstekorten hebben.

 

Deeltijd-WW

In andere sectoren doen veel werkgevers juist een beroep op de deeltijd-WW, waarmee bedrijven tijdelijk hun personeel met behulp van WW-uitkeringen minder kunnen laten werken. Zo moet worden voorkomen dat zij door de crisis vakkrachten moeten ontslaan, terwijl die straks weer hard nodig zijn.

 

Het grote beroep op de deeltijd-WW laat volgens de Taskforce zien dat werkgevers beseffen dat het straks weer lastig is om vakkrachten te vinden. Nog maar kort geleden, vorig jaar rond deze tijd bijvoorbeeld, hadden werkgevers de grootste moeite om geschikte werknemers te vinden voor hun vacatures.

 

Cultuuromslag

Volgensde Taskforce is een cultuuromslag nodig om de trend van meer deeltijdwerk te doorbreken. Zij stelt dat het lastig is om individuele keuzes van mensen over de taakverdeling thuis en de zorg voor kinderen te beïnvloeden. Volgens haar moet vooral ook op de werkvloer het besef groeien dat de wensen over werktijden kunnen veranderen, bijvoorbeeld omdat de kinderen ouder worden.

 

Tip

Economisch onderzoeksbureau EIM: “Pas zo snel mogelijk uw werkgelegenheidsstructuur aan, aan de nieuwe leeftijdsverhoudingen op de arbeidsmarkt. Als dat niet gebeurt, zullen door de vergrijzing van de beroepsbevolking op den duur onhoudbare onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt optreden. De reden is dat dan de vraag naar jongeren het aanbod ver zal overtreffen, terwijl de vraag naar ouderen veel geringer zal zijn dan het aanbod.”

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.