Logo
  • Blog
  • 11 januari 2021

De 5 meest gestelde vragen over employee journey feedback

Tijdens de interactieve sessie die Integron verzorgde op hét Employee Journey Event bijgewoond door tientallen HR-professionals werden volop vragen gesteld aan mij en mijn collega’s. Ook na afloop tijdens mijn gesprekken met aanwezigen en in mijn dagelijkse beroepspraktijk merk ik dat dit meetinstrument hot is. Eerder dit jaar schreef ik al over de employee journey. Nu is het tijd om de vijf meest gestelde vragen op een rij te zetten én te beantwoorden.

1. Uit welke fases bestaat de employee journey?

De employee journey bestaat uit drie fases: instroom (onboarding), doorstroom (development) en uitstroom (offboarding). Belangrijk om te melden is dat de instroom begint bij employer branding, dus nog voordat de medewerker in dienst treedt. De instroomfase duurt drie tot zes maanden. Dan volgt de doorstroom. Dit kan onbeperkt duren. De uitstroom start wanneer de medewerker zijn contract heeft opgezegd of wanneer het anderszins definitief is dat hij de organisatie gaat verlaten. Speerpunt is dat een vertrekkende medewerker dat doet als ambassadeur van de organisatie.

2. Welke inzichten levert de employee journey op?

Veel organisaties worstelen met het behouden van medewerkers. Dit begint al op het moment dat zij binnenkomen en wederzijdse verwachtingen van medewerker en werkgever realiteit worden. Hoe sneller hier feedback op gegeven wordt, hoe beter de verwachtingen gemanaged kunnen worden en er meer verbondenheid ontstaat. Tijdens de doorstroomfase wil je op de hoogte zijn van de doelstellingen van je medewerkers, zodat je hun kwaliteiten en competenties zo goed mogelijk kan waarborgen. Je moet je medewerker recht in de ogen kunnen kijken met de kennis dat jullie beiden hier alles aan hebben gedaan wanneer jullie wegen scheiden in de uitstroomfase. Middels goede feedback kan je voorkomen dat teveel medewerkers je organisatie verlaten.

3. Wat zijn de voordelen van employee journey feedback ten opzichte van regulier medewerkersonderzoek?

Vaker en thematischer meten, biedt als voordeel dat er korter op de bal gespeeld kan worden en sneller geacteerd kan worden op momenten die voor medewerker en organisatie belangrijk zijn. Zo kunnen processen continu worden verbeterd. Soms wordt een proces aangepast naar aanleiding van de feedback van een medewerker en voer je diezelfde aanpassing uit bij de volgende medewerker. Een combinatie van employee journey feedback en regulier medewerkeronderzoek is goed denkbaar in de vorm van eens in de twee jaar een groot onderzoek aangevuld met vaker voorkomende, verdiepende themametingen.

4. Is employee journey feedback voor elke organisatie geschikt?

Ja, mits de organisatie gelooft in de toegevoegde waarde van een continue feedback loop. Ook moet er afdoende senioriteit bij HR en/of andere projectverantwoordelijken aanwezig zijn. Laatste vereiste is de beschikbaarheid van software waarmee grote hoeveelheden data gegenereerd kan worden. Denk daarbij aan een goed HRIS-systeem. Uiteindelijk zou de employee feedback per belangrijk moment in de 3 fases bijna automatisch verzameld moeten worden. Dat is de ideale situatie.

5. Wat is de investering in kosten en tijd van employee journey feedback?

Dat is afhankelijk van de hoeveelheid medewerkers en de frequentie van meten. De investering is geen kostbare en bestaat voornamelijk uit tijd en commitment. Twee zaken zijn vooraf essentieel: de te meten momenten uit de employee journey moeten in kaart gebracht zijn en eerdergenoemde software aanwezig. Middels een API wordt deze software gekoppeld aan het online resultatendashboard.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.