Logo
  • Nieuws
  • 10 november 2009
  • Manon Schuttrups

Crisis zorgt voor meer maatwerk in arbeidsvoorwaarden

De crisis heeft niet alleen geleid tot saneringen en reorganisaties, maar heeft ook de ogen geopend over de cruciale rol van het personeel. Dit zorgt er dan ook voor dat de trend naar meer maatwerk in het arbeidsvoorwaardenbeleid doorzet. Dit is een van de conclusies uit het Nationaal Beloningsonderzoek 2009 van de Human Capital Group.

Beeld Crisis zorgt voor meer maatwerk in arbeidsvoorwaarden

44 procent van de respondenten geeft aan onder de noemer ‘sociale innovatie’ of het ‘nieuwe werken’, bezig te zijn met projecten om de werkkwaliteit in de organisatie te verbeteren. Het is noodzakelijk om een vaste kern van goede werknemers aan je bedrijf te binden, bijvoorbeeld door meer regelruimte te creëren.

Flexibele arbeidsvoorwaarden

Ook komt er steeds meer flexibiliteit in de arbeidsvoorwaarden om beter aan de behoeften van werknemers tegemoet te komen. Zo geeft 39 procent van de 165 deelnemende bedrijven aan dat zij werknemers de mogelijkheid biedt om eigen keuzen in de arbeidsvoorwaarden te maken, bijvoorbeeld door verlof om te zetten in geld. Verder geeft 62 procent aan thuiswerken te stimuleren.

Duurzaamheid

Ook duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht. 44 procent van de deelnemers heeft ‘groene arbeidsvoorwaarden’, en stimuleert bijvoorbeeld het gebruik van energiezuinige auto’s.
De crisis heeft wel gevolgen gehad voor de arbeidsvoorwaarden. Zo is de gemiddelde loonstijging gedaald, van 4,39 procent in 2008 naar 3,79 procent in 2009.

 

Personeelsplanning

Dat de recessie zijn weerslag heeft op HRM blijkt ook uit het Onderzoeksrapport Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement 2010. Zo zijn de drie meest genoemde HR-prioriteiten voor 2009 formatie- en personeelsplanning (66 procent), strategisch HR-beleid (59 procent) en opleiding en ontwikkeling (59 procent). Gekeken naar de top 5 HR-prioriteiten van organisaties die een krimpende markt verwachten in vergelijking tot organisaties die een groeiende markt verwachten, valt op dat de eerste groep meer waarde hecht aan formatie- en personeelsplanning en strategisch HR-beleid, en de tweede groep vaker werving en selectie en arbo en ziekteverzuim als HR-prioriteit heeft.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.