Logo
  • Blog
  • 7 november 2022

Bijna driekwart Nederlandse organisaties heeft geen D&I-beleid - De voordelen weer eens op een rij

Slechts 27% van de organisaties in Nederland heeft een diversiteits en inclusiebeleid (D&I). Dit betekent dat de meerderheid van de Nederlandse organisaties nog steeds geen beleid heeft voor DEI*, ook al wint het thema terrein.

*DEI: diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie

Dat blijkt uit de laatste editie van het HR-Trendonderzoek van adviesbureau Berenschot, uitgeverij Performa en softwarebedrijf AFAS.

Een organisatie heeft alleen baat bij een DEI-beleid als management en medewerkers het omarmen. Het hebben van een beleid alleen is echter niet voldoende. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid om DEI binnen de organisatie te versterken. 

Wat is een DEI-beleid?

Een DEI-beleid is een verzameling van richtlijnen die een organisatie ontwikkelt om diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie op de werkvloer te bevorderen. Het doel van een DEI-beleid is het creëren van een meer diverse, gelijkwaardige en inclusieve werkplek voor alle werknemers. Daarnaast is een DEI-beleid erop gericht dat alle werknemers zich op hun werk op hun gemak en gerespecteerd voelen.

Waarom is een DEI-beleid belangrijk?

Een effectief DEI-beleid kan een organisatie helpen om toptalenten aan te trekken en te behouden, het werknemersmoraal te verbeteren, de klanttevredenheid te vergroten en de bedrijfsresultaten te verbeteren. Een DEI-beleid geeft ook een sterk signaal af aan werknemers dat zij gewaardeerde leden van de organisatie zijn. Bovendien kan een DEI-beleid een organisatie helpen te voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van gelijke behandeling.

5 Voordelen van een DEI-beleid

1. Verhoogde productiviteit

Uit een studie van McKinsey & Company blijkt dat organisaties met diverse en inclusieve werkomgevingen 35% meer kans hebben op een financieel rendement dat boven het gemiddelde van hun sector ligt. Uit de studie bleek ook dat deze organisaties beter in staat zijn om toptalenten aan te trekken en te behouden, omdat werknemers zich meer betrokken en gewaardeerd voelen in een inclusieve omgeving.

2. Betere betrokkenheid van werknemers

Uit een onderzoek van Gallup bleek dat werknemers die het gevoel hebben dat ze bij een inclusieve werkplek horen 2,5 keer meer kans hebben om betrokken te zijn bij hun werk. Bovendien zijn betrokken werknemers productiever, hebben ze een hogere werktevredenheid, en zijn ze minder geneigd hun bedrijf te verlaten.

3. Betere besluitvorming

Diversiteit leidt ook tot betere besluitvorming, omdat verschillende perspectieven kunnen helpen potentiële risico's en valkuilen te identificeren die een homogene groep over het hoofd kan zien. Uit een studie van McKinsey & Company bleek dat bedrijven met diverse managementteams beter in staat zijn beslissingen te nemen die leiden tot betere financiële prestaties.

4. Meer creativiteit en innovatie

Studies hebben aangetoond dat diversiteit leidt tot meer creativiteit en innovatie. Zo bleek uit een studie van de Universiteit van Michigan dat teams met een grotere diversiteit aan perspectieven beter in staat zijn nieuwe ideeën te genereren en problemen effectief op te lossen.

5. Minder juridisch risico

Ten slotte kan een beleid van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie helpen om de juridische risico's te verminderen. In de afgelopen jaren zijn talloze rechtszaken aangespannen wegens discriminatie op de werkvloer. Door een DEI-beleid te implementeren, kunnen organisaties het risico van dergelijke rechtszaken tegen hen verminderen.

Hoe maak je een DEI-beleid?

Er is geen uniforme aanpak voor het opstellen van een DEI-beleid. Elke organisatie is anders, dus moet het DEI-beleid van elke organisatie worden aangepast aan haar specifieke behoeften en doelstellingen. Bij het ontwikkelen van een DEI-beleid moeten organisaties een DEI-consultant of een interne Chief Diversity Officer raadplegen om samen met werknemers, klanten, verkopers en andere belanghebbenden hun inbreng te krijgen over wat er in het beleid moet worden opgenomen. Zodra de informatie is verzameld, moet het leiderschapsteam van de organisatie het werkelijke beleid ontwikkelen.

Conclusie

Een DEI-beleid is belangrijk omdat het een organisatie kan helpen bij het aantrekken en behouden van toptalenten, het verbeteren van het werknemersmoraal, het verhogen van de klanttevredenheid, het verbeteren van de bedrijfsresultaten, het voldoen aan wet- en regelgeving met betrekking tot gelijke behandeling en het afgeven van een krachtig signaal aan werknemers dat zij gewaardeerde leden van de organisatie zijn. Om een effectief DEI-beleid op te stellen dat is afgestemd op de specifieke behoeften en doelstellingen van de organisatie, moet een toegewijd team input verzamelen van werknemers, klanten, leveranciers en andere stakeholders.

Diversiteit is belangrijk! Omarm het! Promoot het! Betrek iedereen erbij.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.