Logo
  • Nieuws
  • 29 januari 2021
  • Bron: VNO-NCW

Bedrijvenmonitor Topvrouwen: huidige wetgeving voor meer vrouwen in de top niet effectief genoeg

‘Het percentage vrouwen in de Raden van Bestuur (RvB) en de Raden van Commissarissen (RvC) van grote vennootschappen (ca 5.000) neemt nog steeds toe, maar het tempo blijft traag.’ Die conclusie valt te trekken uit de nieuwe Bedrijvenmonitor Topvrouwen van de Commissie Monitoring.

Beeld Bedrijvenmonitor Topvrouwen: huidige wetgeving voor meer vrouwen in de top niet effectief genoeg

Volgens VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen onderstrepen de nieuwe cijfers van de Commissie opnieuw waarom een nieuwe aanpak met een vrouwenquotum voor de RvC van beursgenoteerde bedrijven van 30% nodig was. ‘In andere landen heeft dit goed gewerkt en ik ben blij dat het kabinet het advies van de SER om dit te doen heeft overgenomen.’

Kweekvijver vrouwelijk talent vergroten

Naast een wetsvoorstel voor een topvrouwenquotum voor beursgenoteerde bedrijven dat nu in de Tweede kamer ligt moet de groep van 5.000 vennootschappen in de toekomst ambitieuze doelen stellen voor de top en de subtop die passen bij de omvang en het karakter van het bedrijf. ‘Door daarbij ook ambities voor de subtop vast te leggen, vergroten we structureel de kweekvijver voor vrouwelijk talent en kan er uiteindelijk een echte versnelling in gang worden gezet’, aldus Thijssen. ‘Diversiteit loont, wijzen studies uit, dus dit is direct in het belang van de onderneming en van onze economie.’

'Silver bullet' bestaat niet

Volgens de VNO-NCW-voorzitter is er overigens niet één ‘silver bullet’ als het gaat om een meer diverse bestuurskamer. Juist maatregelen als een beter toegankelijke kinderopvang en cultuurveranderingen, zoals het doorbreken van de deeltijdcultuur, zijn nodig om echte veranderingen te bereiken qua diversiteit.

Duidelijke lichtpunten

Ondanks de matige groei van het aantal topvrouwen zijn er ook een aantal duidelijke lichtpunten in het rapport volgens Thijssen. Zo zet bijna de voltallige top 200 van grote vennootschappen inmiddels bewust beleid in om de zetels in besturen en raden van commissarissen evenwichtig te verdelen en heeft ongeveer 30% inmiddels een evenwichtige Raad van Bestuur, waar dat niet zo lang geleden nog maar 5,9% was.

Wetsvoorstel ingroeiquotum en streefcijfers

Op 1 januari 2020 is het wettelijk streefcijfer vervallen. Op dit moment ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer voor een ingroeiquotum en streefcijfers. Eén derde deel van de rvc van beursgenoteerde bedrijven moet bestaan uit mannen en tenminste één derde deel uit vrouwen. Grote vennootschappen moeten zelf passende en ambitieuze streefcijfers vaststellen om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de top en subtop evenwichtiger te maken.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.