Logo
  • Nieuws
  • 1 augustus 2008
  • Mariel Hovemann

Administratieve lasten grootste knelpunt MKB

Van de MKB-bedrijven ondervindt 72 procent knelpunten in de bedrijfsvoering. Ondernemers in het MKB ervaren administratieve lasten met afstand als grootste knelpunt. Technologiebedrijven hebben daar veel minder last van, zij ervaren vooral problemen op het gebied van personeelswerving en financiering. Zo blijkt uit cijfers van EIM, onderzoek voor Bedrijf en Beleid.

Beeld Administratieve lasten grootste knelpunt MKB

Ondernemers in het MKB vinden administratieve lasten verreweg het grootste knelpunt (53 procent) gevolgd door de beschikbaarheid van personeel. Administratieve lasten spelen bij technologiebedrijven slechts een kleine rol van betekenis. Het verschil in administratievelastendruk tussen MKB en technologiebedrijven wordt deels verklaard door het verschil in opleidingsniveau. Bij de technologiebedrijven werken relatief veel hoogopgeleide werknemers die beter voorbereid zijn op de wet- en regelgeving en bovendien flexibeler inspelen op onverwachte veranderingen. Het valt overigens wel op dat technologieondernemers vaker klagen over tijdgebrek dan de overige ondernemers in het MKB.

 

Personeelsgebrek

Technologiebedrijven - bedrijven die zelf R&D verrichten om met nieuwe technologieën producten te ontwikkelen en te vercommercialiseren - ervaren vaker knelpunten dan MKB-bedrijven (85 procent vs. 72 procent), en ook het type knelpunt wijkt behoorlijk af van het MKB. Het belangrijkste knelpunt voor technologiebedrijven is de schaarste aan goed personeel. Door 50 procent is dit als belangrijkste knelpunt aangemerkt, hetgeen vele malen hoger is in vergelijking met de MKB-bedrijven (20 procent). Het tweede belangrijkste knelpunt is financiering. Technologiebedrijven hebben beduidend vaker moeite met het verkrijgen van een financiering dan MKB-bedrijven. Het blijkt in de praktijk moeilijk om financiers te vinden voor het in productie nemen van een innovatie, omdat bij veel innovaties niet direct duidelijk is of ze op termijn winstgevend zijn.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.