Logo
  • Blog
  • 19 augustus 2015

5 HR-rollen met impact op de omzet en winst

Waarom zien de meeste HR-afdelingen er nog steeds hetzelfde uit als twintig jaar geleden? Technologie heeft de wereld en de economie ingrijpend veranderd. Terwijl we dat niet echt kunnen zeggen over HR-organisaties, -structuren en -diensten. We kunnen de problemen van nu niet meer oplossen met de methoden van toen. Het is de hoogste tijd voor nieuwe HR-rollen.

1. Social Collaboration Manager

De belangrijkste taak van een HR-afdeling is om het personeel te motiveren bij het realiseren van de visie, missie en strategie van het bedrijf. Sociale samenwerking is daarbij van cruciaal belang, omdat:

  • Het alle afdelingen bij het proces betrekt.
  • Het barrières tussen afdelingen en hiërarchieën afbreekt.
  • Het mensen bij elkaar brengt.

Het is tijd dat HR zich over dit proces ontfermt. Benoem dus een Social Collaboration Manager die de sociale samenwerking op gang kan brengen. Als HR niet verantwoordelijk is voor sociale samenwerking, wie is het dan wel?

2. Data-analist

Heeft jouw organisatie een grote hoeveelheid voor een data-analist vergaarbare en bruikbare HR-gegevens? Zo ja, laat technologie dan het werk doen. Zo nee, dan sta je voor een heel andere uitdaging: investeer dan eerst in een goed HR-systeem en verzamel relevante informatie over het personeel.

Stop met het handmatig aanmaken van rapportages. Geavanceerde HR-oplossingen doen dat geheel geautomatiseerd voor je. Zodat jij tijd hebt voor het analyseren van de gegevens en het nemen van gefundeerde beslissingen.

3. Performance Management Expert

Veel grote organisaties hebben wel een verantwoordelijke voor talentmanagement, maar niemand die zich ontfermt over prestatiemanagement. Zonde: de waarde van gekweekt talent staat of valt met de prestaties die zij leveren.

Sommigen zijn van mening dat de bedrijfsleiding verantwoordelijk is voor het beheren van de prestaties. En dat is ook zo. Maar je kunt niet verwachten dat een directie 100 procent in staat is de nieuwste en beste trends op het gebied van prestatiemanagement te volgen. Zij houden zich niet bezig met aspecten zoals:

  • Wat zijn moderne tools en methoden op het gebied van prestatiemanagement?
  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn bedrijfsdoelstellingen en al mijn personeel op elkaar afgestemd zijn?
  • Hoe kan ik van prestatiemanagement een continu proces maken in plaats van een evenement dat één keer per jaar plaatsvindt?

Een Performance Management Expert geeft antwoord op deze vragen en ondersteunt bedrijven met deze kennis.

4. Total Workforce Expert

Ik zie maar zelden dat een HR-afdeling verantwoordelijk is voor het beheer van zzp’ers. En toch neemt het aantal flexwerkers alleen maar toe. Dat is een tegenstrijdigheid die me verbaast.

Het is immers de taak van een HR-afdeling om het personeel te motiveren, op dezelfde koers te houden en te laten samenwerken. Veel bedrijven hebben baat bij een expert die flexwerkers en werknemers onder een paraplu brengt met behulp van Total Workforce Management. Laten we zo’n adviseur voorlopig een Total Workforce Expert noemen. En tegelijkertijd samen nadenken over een betere term. Ideeën?

5. Succession Manager of Strategic Workforce Planner

Veel organisaties raken waardevolle kennis kwijt op het moment dat werknemers vertrekken. Een proactieve, transparante en sociale opvolgingsstrategie voorkomt het ad hoc zoeken naar vervangers. Werknemers zijn tevredener. De interne mobiliteit neemt toe. En het kost vrijwel niks.

Ik zou deze rol Succession Management noemen, maar ik zie ook wel de term Strategic Workforce Planner. De naam doet er eigenlijk niet toe, deze expertise is van grote meerwaarde voor elke organisatie.

Conclusie

Menselijk intellect is van groter zakelijk belang dan ooit. Bedrijven die deze vijf rollen in hun organisatie invoeren, vergroten de doelmatigheid en betrokkenheid van hun medewerkers. En dat heeft weer een positieve uitwerking op het innovatie- en concurrentieniveau en realiseert een flinke impact op de omzet en winst.

Ook verder praten en inspiratie opdoen over hoe deze vijf rollen vorm gaan krijgen? Op 10 september komen ze in diverse sessies aan bod tijdens de HR Inspiration Day.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.