Logo
  • Blog
  • 20 augustus 2015

10 tips om Workforce Alignment te verbeteren

Workforce Alignment kan het verschil zijn tussen winners en verliezers. Daarom 10 tips om dit te verbeteren.

Wat is Workforce Alignment?

Zorgen dat alle medewerkers (dus ook ZZP-ers) de missie, visie en doelstellingen van de organisatie begrijpen en de rol die ze in het geheel spelen.

Waarom is dit belangrijk?
Neem een voetbalteam als FC Barcelona; daar zijn talent management en strategie perfect op elkaar afgestemd, wat de club een indrukwekkende prijzenkast heeft opgeleverd. Het bedrijfsleven is in dat opzicht niet anders. Steker nog, het bedrijfsleven is dynamischer dan voetbal, want zij worden in steeds sneller tempo geconfronteerd met technologische wijzigingen die leiden tot continue veranderingen in strategie. En dat leidt weer tot enorme uitdagingen in het vinden van het juiste talent, en het afstemmen van dat talent op de doelen van de organisatie.

Voor wie is Workforce Alignment belangrijk?

Op de eerste plaats uw CEO. CEO’s zijn, net als iedereen, bang om fouten te maken. Een CEO begrijpt heel goed dat succes een combinatie is van een goede strategie en een krachtige uitvoering. CEO’s zijn vaak persoonlijk betrokken bij het opstellen en aanpassen van een strategie, die persoonlijke betrokkenheid is bij de executie van de strategie lastiger. En de executie is nou juist cruciaal voor succes.

De rol van HR

Talent Management wordt vaak gezien als een HR-taak, maar Workforce Alignment vreemd genoeg niet. Maar het gaat hier toch om afstemming tussen mensen. En wie weet er nu meer van het optimaliseren en motiveren van mensen dan de afdeling Human Resources? Hier volgen enkele tips:

Tip1 – Verhoog de transparantie: Hoe kunnen mensen begrip opbouwen voor iets wat ze niet zien? Het zichtbaar maken van doelstellingen is de eerste stap naar Workforce Alignment.

Tip 2 – Vergroot de verantwoordelijkheid: Zorg ervoor dat prestaties ook transparant worden. Op deze manier kunnen mensen prestaties die onder de maat liggen als groep bespreken en corrigeren, en elkaar verantwoordelijk houden.

Tip 3 – Maak de dingen niet gecompliceerder dan ze zijn: er is een dunne scheidslijn tussen afstemming en overstructurering. Het opstellen van SMART doelen en KPI’s is een middel om een doel te bereiken, en geen doel op zich. Wees er alert op dat u geen doelen stelt om doelen te stellen. Het doel is: alle neuzen dezelfde kant op.

Tip 4 – Verbind doelen: Het cascaderen van doelen van boven (de CEO) naar beneden (de afzonderlijke werknemers) heeft als voordeel dat men snel op één lijn kan komen. Het nadeel is echter dat medewerkers mogelijk doelen gaan kopiëren en zodoende niet zelf met ideeën komen. Daarom is het slim om management leiders eerst een visie en strategie te laten opstellen, waarna de rest ideeën aan de strategie kan toevoegen. Het is een flexibel proces en er moet ruimte zijn voor voortschrijdend inzicht.

Tip 5 – Een jaarlijkse prestatiebeoordeling is niet voldoende: Ergens in een ver verleden heeft iemand de jaarlijkse prestatiebeoordeling uitgevonden. Waarom zo veel HR-organisaties deze periodiek nog steeds religieus volgen, is voor mij een mysterie. Het evalueren van prestaties is een doorlopend proces. Onderzoek met welke interval u de prestaties van uw teams het beste kunt beoordelen en bespreekbaar kan maken.

Tip 6 – Gebruik Workforce Analytics: Hiermee kunt u de impact van Workforce Alignment monitoren. Door bijvoorbeeld het percentage afgestemde doelstellingen te vergelijken met het percentage niet-afgestemde doelstellingen ziet u direct hoe ‘aligned’ uw onderneming is. Alle doelstellingen die zijn gekoppeld aan de doelen van het bedrijf worden als afgestemd beschouwd, en alle andere doelstellingen worden als niet-afgestemd beschouwd.

Tip 7 – Betrek ZZP-ers en inhuur: Workforce Alignment gaat niet alleen om werknemers in loondienst. Ingehuurde medewerker zijn net zo belangrijk.

Tip 8 – Omarm technologie: Het is niet voldoende om enkele keren per jaar in vergaderingen uitleg te geven over de strategie. U moet op verschillende niveaus met uw personeel communiceren, en daar zijn sociale media zeer geschikt voor. Technologie is het enige middel om dit snel en efficiënt te doen.

Tip 9 – Maar vertrouw niet alleen op technologie: Technologie maakt alles eenvoudiger, maar kan niet bijdragen aan de boodschap zelf, het hart van de onderneming. Bespreek waarom mensen willen werken voor uw bedrijf. Zorg dat u de mensen echt raakt. Anders gaat de boodschap het ene oor in en het andere oor uit.

Tip 10 – Samenwerken is belangrijker dan de doelstellingen: Mensen werken samen om een doel te bereiken, maar dat doel hoeft niet altijd vooraf te zijn gedefinieerd. Laat het beheer van doelstellingen nou niet ten koste gaan van creativiteit.

In de onderstaande video kunt u zien hoe we binnen SAP SuccessFactors omgaan met Workforce Alignment. Ik hoop dat u erdoor geïnspireerd raakt om te automatiseren, maar vergeet niet dat automatisering maar een onderdeel van het geheel is. Workforce Alignment in haar puurste vorm gaat eigenlijk volledig over cultuur.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.