Logo
  • Achtergrond
  • 13 maart 2019
  • Redactie HR Praktijk

4 voordelen van diversiteitsbeleid

Organisaties benutten het potentieel van medewerkers niet of onvoldoende. Voor HR is het zaak om beleid te maken dat gericht is op het erkennen en waarderen van verschillen tussen personen. De opbouw van het medewerkersbestand kan daarbij een belangrijk uitgangspunt zijn. Het afstemmen van de organisatiedoelen en diversiteitsbeleid lopen daarin synchroon.
Beeld 4 voordelen van diversiteitsbeleid

Gericht diversiteitsbeleid levert u direct de volgende vier voordelen op: 

1. Hogere productiviteit

Diversiteit en inclusie scheppen ruimte om een verscheidenheid aan verschillen en talenten te laten samenwerken in een omgeving die de eigenheid waardeert. Dat versterkt de loyaliteit en betrokkenheid, met hogere productiviteit tot gevolg.

2. Meer creativiteit en probleemoplossend vermogen

Waar veel verschillende en uiteenlopende gedachten en intellecten samenkomen, ontstaat een grote variatie aan visies en oplossingen. Bovendien is het besluitvormingsproces in heterogene groepen vaak beter.

3. Beter imago en 'employer of choice'

Elke organisatie die talenten weet te binden, profiteert van een direct concurrentievoordeel. Een divers personeelsbestand verbetert het imago waardoor de organisatie eerder een ‘employer of choice’ wordt, een organisatie waar men graag voor wil werken en blijven werken.

4. Betere organisatieresultaten

Diversiteit bevordert de samenhang en interactie in teams en verbetert de onderlinge communicatie. Daardoor ontstaat een andere houding en instelling die direct ten goede komt aan het organisatieresultaat.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.