Logo
 • Blog
 • 6 februari 2023

Wat neem je allemaal op in een beëindigingsovereenkomst? Een checklist en tips

Philips gaat (weer) fors reorganiseren. Die reorganisatie zal gepaard gaan met ontslagen. Philips kan hiervoor naar UWV maar probeert ongetwijfeld eerst om met de boventallig te verklaren werknemers een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst of, kort gezegd, 'vso' genoemd) te sluiten. Wat neem je, naast de 'formele bepalingen', zoals geheimhouding, de bedenktermijn en finale kwijting, nu allemaal op in zo’n beëindigingsovereenkomst?

Een (niet limitatief) lijstje:

 • de einddatum (rekening houdend met de voor de werkgever geldende opzegtermijn);
 • de laatste werkdag (die kan eerder liggen dan de einddatum) en een eventuele vrijstelling van werk al dan niet in combinatie met het laten opnemen/opgenomen geacht beschouwen van vakantie- en ATV-dagen;
 • de transitievergoeding (meer, minder of niks mag ook);
 • een outplacement- of opleidingsvergoeding;
 • de eindafrekening (belangrijk om alle emolumenten apart te benoemen en goed af te spreken of en zo ja, hoeveel vakantiedagen nog worden uitbetaald of dat ze opgenomen worden -geacht-);
 • opheffing of matiging van een concurrentiebeding of omzetting ervan naar een relatiebeding;
 • het verstrekken van een (positief) getuigschrift en referenties;
 • inleveren van bedrijfseigendommen en moment waarop (of dat bijv. de telefoon, het nummer en/of de laptop mag worden behouden) en teruggave persoonlijke eigendommen;
 • tot wanneer en onder welke voorwaarden werknemer de lease- of bedrijfsauto mag blijven rijden;
 • vervallen of terugbetalen van studiekosten;
 • de in- en externe communicatie rondom (de reden van) het vertrek van werknemer;
 • de vergoeding van de kosten voor juridische bijstand;
 • de verplichtingen van de werknemer igv een ziekmelding tot 4 weken na uitdiensttreding;
 • (het verwijderen van) uitingen op social media zoals LinkedIn;

Tips voor werkgevers

 • Maak altijd een eigen checklist!
 • Bied een tekenbonus als de werknemer de vso bijvoorbeeld binnen 14 dagen tekent.

Tip voor werknemers

Onderhandel bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst niet alleen over de vergoeding maar ook over bijvoorbeeld het concurrentiebeding.

Tip voor werkgevers én werknemers

Laat je bij het opstellen van en onderhandelen over de beëindigingsovereenkomst goed juridisch adviseren en begeleiden.

Philips zal, zonder twijfel, met vakbonden een sociaal plan (proberen te) sluiten. In zo’n sociaal plan worden de sociale, financiële en arbeidsrechtelijke gevolgen van de reorganisatie voor de werknemers geregeld. Zo ook de voorwaarden die in de vso moeten komen te staan. Maar ook dan blijft het nog steeds verstandig om de vso (juridisch) goed te laten checken.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.