Logo
 • Blog
 • 11 december 2023

Wat moet er ook alweer in een VSO staan? Een checklist

Het regent… En niet alleen buiten. Het regent ook weer ontslagaankondigingen, afvloeiingen en vertrekregelingen. De rente loopt hard op, de prijzen blijven stijgen, de lonen rijzen de pan uit. En nog niet alle corona-schulden zijn afbetaald. Volgens de meeste economen staat er een recessie voor de deur. En dus ja, neemt de vraag naar VSO-tjes ook weer toe… Maar wat zijn dat ook alweer precies? En wat moet erin staan? Welke afspraken mag je maken? Dat zijn vragen die weer opkomen. Vandaar even dit geheugensteuntje.

Beeld Wat moet er ook alweer in een VSO staan? Een checklist

Een VSO, voluit: vaststellingsovereenkomst, is een juridisch document net als een huur- of koopcontract of een arbeidsovereenkomst. Het is een stuk waarin beide partijen de gemaakte afspraken willen vastleggen. Dat kan eigenlijk overal overgaan. Maar in de HR-praktijk hanteren we zo’n overeenkomst eigenlijk alleen bij (gedwongen) vertrek van een medewerker.

Maatwerk

Een VSO is dus in feite een individuele vertrekregeling. In principe is het vormvrij, dat wil zeggen de inhoud is vrij te bepalen door beide partijen: werkgever en werknemer. De VSO biedt dus maatwerk. En dat is fijn, want zo kun je in principe precies de afspraken maken die in het individuele geval goed lijken te passen.

Juridisch

Maar, gelet op de jurisprudentie, is het goed om in ieder geval even stil te staan bij de volgende elementen:

 1. Einddatum van het dienstverband
 2. Vakantiedagen: opgenomen voor einde dienstverband (of restant uitbetalen)
 3. Vrijstelling van werkzaamheden (geheel = non-activiteit, gedeeltelijk)
 4. Vergoeding, waarbij inbegrepen de wettelijk verplichte transitievergoeding
 5. Studiekosten/-lening terug betalen voor einddatum
 6. Bedrijfseigendommen retourneren voor einddatum
 7. Abonnementen (bijv. NS-card, OV-kaart) stopgezet per einddatum
 8. Concurrentie- en/of relatiebeding: onverkort van toepassing of niet
 9. Getuigschrift en referenties: op aanvraag verkrijgbaar
 10. Geheimhouding/communicatie: boetebepaling opnemen bij schending
 11. Finale kwijting: partijen zijn over en weer niets meer aan elkaar verschuldigd
 12. Juridische bijstand: vergoed tot bepaald maximum via factuur van de advocaat
 13. Bedenktermijn van maximaal 14 dagen (indien opgenomen in VSO)
 14. Datum + ondertekening
 15. Overweging: arbeidsplaats is opgeheven/functie is komen te vervallen, herplaatsing is onderzocht maar heeft geen resultaat opgeleverd

Goed om bovenstaande elementen in elke VSO op te nemen. Daarnaast uit te breiden met alles wat van toepassing kan zijn in het specifieke geval. En dat kan van alles zijn: telefoon (nummer) behouden, opleiding afronden, computer/auto overnemen, maar ook iets bijzonders als een specifiek schilderij of een tekening. Heb zelfs meegemaakt dat iemand zijn eigen bureau wilde meenemen. Tsja, het is maar waaraan je gehecht bent denk ik.

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.