Logo
  • Blog
  • 13 december 2022

De 5 (ontslag)vergoedingen met bijbehorende voorbeelduitspraken

De wet kent verschillende (ontslag)vergoedingen voor de werknemer. Een opsomming en enkele uitspraken.

Transitievergoeding (tv)

Bij iedere beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van werkgever, tenzij:

  • werknemer nog geen 18 jaar en de gemiddelde arbeidsomvang ten hoogste 12 uur/week;
  • beëindiging ivm bereiken pensioengerechtigde leeftijd;
  • werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten,

én

  • bij beëindiging op initiatief werknemer agv ernstig verwijtbaar handelen of nalaten werkgever.

Dat de tv ook verschuldigd kan zijn bij een terecht gegeven ontslag op staande voet leert bijvoorbeeld (r.o. 5.9 van) deze uitspraak: ECLI:NL:RBMNE:2018:2076

De maximale tv bedraagt vanaf 1/1/2023 € 89.000 bruto. Of als werknemer meer verdient dan dit bedrag max één bruto jaarsalaris.

Billijke vergoeding (bv)

Bij een beëindiging agv ernstig verwijtbaar handelen of nalaten werkgever. Deze vergoeding kan naast de tv worden toegekend maar ook als geen wettelijk recht op tv bestaat.

De kantonrechter Almere kende de hoogste bv tot nu toe toe. Deze bedroeg maar liefst € 1.026.449,08 bruto. Maar in hoger beroep oordeelde het Hof dat de kantonrechter het verzoek om toekenning van een bv ten onrechte had toegewezen. Werknemer moest de vergoeding terug betalen. ECLI:NL:GHARL:2019:9541

De hoogste toegekende bv die werknemer mocht houden is daarmee “blijven steken” op € 628.000 bruto: ECLI:NL:RBNHO:2018:3077

Cumulatievergoeding (cv)

Bij een ontbinding op de cumulatiegrond kán de rechter een extra vergoeding van maximaal de helft van het bedrag aan tv toekennen.

In de weinige gevallen waarin de arbeidsovereenkomst op de cumulatiegrond werd ontbonden werd veelal die maximale cv toegewezen. Een voorbeeld: ECLI:NL:RBNHO:2020:8985

Gefixeerde schadevergoeding

Bij een onregelmatige opzegging (denk aan een ontslag op staande voet of niet -volledig- in acht nemen van de opzegtermijn) door werkgever kan werknemer aanspraak maken op een bedrag gelijk aan het loon dat bij een juiste opzegging betaald had moeten worden.

Dat het niet uitmaakt of werknemer door de onregelmatige opzegging schade heeft geleden volgt bijvoorbeeld uit deze uitspraak: ECLI:NL:RBOVE:2021:3504

Aanzegvergoeding

Bij niet tijdig (uiterlijk 1 maand voor afloop van een tijdelijk contract) door werkgever informeren of het contract wel/niet wordt verlengd (maximaal 1 maand).

De aanzegvergoeding is steeds verschuldigd bij niet-inachtneming van de schriftelijkheidseis, ook als voor werknemer duidelijk was dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden voortgezet of de werknemer geen nadeel heeft geleden door het niet naleven van de schriftelijkheidseis. ECLI:NL:HR:2022:1374

Hoe hoog is de transitievergoeding als ik word ontslagen?

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.