Logo
  • Nieuws
  • 2 april 2014
  • Lianne Bouman

Introductie terugkeerpremie van ERD naar UWV

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de introductie van een terugkeerpremie aan per 1 januari 2015 voor werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap ZW (ERD-ZW) terugkeren naar de publieke verzekeraar UWV. De hoogte van de terugkeerpremie is nog niet bekend.

Beeld Introductie terugkeerpremie van ERD naar UWV

Asscher schrijft in de dit jaar ingevoerde premiedifferentiatie voor (middel)grote werkgevers een onevenwichtigheid te hebben geconstateerd in het stelsel als gevolg van de premievaststelling voor werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap ZW terugkeren naar UWV. Zo is een grote werkgever die na meer dan twee jaar eigenrisicodragerschap terugkeert naar UWV, de eerste twee jaar, een minimumpremie (in 2014 van 0,14 proent) verschuldigd. Direct na terugkeer kunnen dan al ZW-uitkeringen ontstaan ten laste van UWV.

Ongewenste situatie

De bewindsman vindt het ongewenst dat werkgevers enkel vanwege de (te) lage premiestelling kiezen voor terugkeer naar het publieke stelsel. Het uitgangspunt van schadelastbeheersing staat dan niet meer centraal bij de keuze voor publieke verzekering of eigenrisicodragerschap. ‘Ik vind dan ook een meer risicodekkende ZW-premie in de eerste jaren na terugkeer naar UWV gewenst. Daarom bereid ik de invoering voor van een terugkeerpremie, per 1 januari 2015, die meer in verhouding staat tot het ZW-risico. Deze terugkeerpremie zal gaan gelden voor alle (middel)grote werkgevers die na bekendmaking van deze brief kiezen om na een periode van eigenrisicodragerschap ZW terug te keren naar het UWV’, aldus Asscher. Hij blijft de ontwikkeling van het stelsel monitoren en zal zo nodig maatregelen treffen ter borging of verbetering van de concurrentieverhoudingen.

Cijfers & feiten per 1 januari 2014

 

  1. Ruim 8.000 eigenrisicodragers keerden terug naar UWV.
  2. Minder dan 300 werkgevers werden WGA-eigenrisicodrager.
  3. Ongeveer 39 procent van de grote, 39 procent van de middelgrote en 18 procent van de kleine werkgevers is eigenrisicodrager voor de WGA.

Seminar: Bezwaar tegen een UWV besluit

Het stappenplan voor het voeren van een bezwaarzaak

Een medewerker die verzuimt kost handenvol geld. Door adequaat in te grijpen kunt u de kosten beperken. In situaties waar ingrijpen toch niet goed mogelijk is gebleken, kunt u geconfronteerd worden met nog hogere kosten. Het UWV kan u een loondoorbetalingsverplichting opleggen, of kent uw beperkte werknemer geen IVA-uitkering toe, maar een WGA-uitkering. Hoe toetst u de door u ingeschakelde deskundigen? Wat doet u als u het niet eens bent met het UWV en het oordeel? Meer informatie

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.