Logo
  • Nieuws
  • 11 juli 2013
  • Lianne Bouman

Gemiddelde premies WGA- en ZW bekend

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) heeft de gemiddelde WGA- en ZW-premies bekend gemaakt die werkgevers vanaf 2014 moeten afdragen voor vaste en tijdelijke werknemers die de Ziektewet (ZW) en Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) instromen.

Beeld Gemiddelde premies WGA- en ZW bekend

Per 1 januari 2014 treedt de premiedifferentiatie van de nieuwe Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) in werking. Werkgevers betalen al een individueel gedifferentieerde premie voor vaste werknemers in de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Vanaf 2014 gaan zij ook de kosten voor zieke werknemers met een tijdelijk arbeidscontract, als zij na 104 weken ziekte een WGA-uitkering ontvangen, voor een maximale periode van tien jaar betalen.

Juninota 2013 UWV

 

De gemiddelde premies 2014 heeft UWV in de Juninota 2013, Ontwikkelingen wetten en fondsen UWV 2013-2014, gepubliceerd:

  • gemiddelde WGA-premie voor vaste werknemers: 0,50 procent (een lichte daling ten opzichte van 2013);
  • gemiddelde ZW-premie voor flexkrachten: 0,34 procent;
  • gemiddelde WGA-premie voor flexkrachten: 0,17 procent.

De hoogte van de WGA-vast en -flex en de ZW-flex maakt de Belastingdienst eind van dit jaar bekend: u ontvangt dan een beschikking met de premie voor uw onderneming.

Doel hervorming Ziektewet


De overheid wil met de hervorming van de Ziektewet bereiken dat werkgevers krijgen door deze wijzigingen een veel groter financieel belang bij adequate verzuimbegeleiding en herplaatsing van zieke werknemers, zowel tijdens als na einde van het dienstverband.

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.