Logo
  • Nieuws
  • 20 maart 2014
  • Lianne Bouman

Compensatie stijging zorgpremie werkgevers valt in slechte aarde

Werkgeversorganisaties vinden het voorstel om de verhoging van de zorgpremie voor werkgevers te compenseren met lastenverlichting elders maar niks. Zij stellen dat het plan van minister Schippers van Volksgezondheid ‘onacceptabel’ is.

Beeld Compensatie stijging zorgpremie werkgevers valt in slechte aarde

Reden van de reactie op het voorstel is dat de compensatie tijdelijk is en altijd afhankelijk zal zijn van politieke besluitvorming. In hun brief aan de Tweede Kamer schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW dat de compensatie makkelijk weer kan worden teruggedraaid, terwijl de zorgkosten alleen maar hoger worden.

Premiestijging van 1,6 miljard euro

De zorgpremie voor werkgevers gaat omhoog door de uitbreiding van de Zorgverzekeringswet met een deel van de langdurige zorg. Werkgevers houden rekening met een premiestijging van 1,6 miljard euro. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn daar tegen, omdat de werkgeverslasten stijgen en zij geen enkele invloed hebben op de zorgpremie. "Een verdere stijging van de werkgeverslasten zal onherroepelijk leiden tot verlies van werkgelegenheid," aldus de werkgevers.

De ondernemersorganisaties zeggen het eens te zijn met het voornemen van het kabinet om de langdurige zorg te hervormen en het zorgstelsel houdbaar te maken. "Een systeem waarin echter geen sprake is van optimale prikkels biedt mogelijkheden voor afwenteling en daarmee tot onbeheersbare kostenontwikkeling," menen MKB-Nederland en VNO-NCW.

Let op

De tarieven voor het financieren van de WIA en de Ziektewet gaan omhoog en elke werkgever betaalt de eigen schade. Werkgevers krijgen een nog groter belang bij schadelastbeheersing. Schadelastbeheersing begint bij een goede administratie. Een werkgever zal nog zorgvuldiger zijn Ziektewet en WIA-administratie moeten bijhouden en de handelingen van UWV en verzekeraar moeten controleren. Uit ervaring is gebleken dat beide partijen veel fouten maken in de uitvoering van de ZW en de WIA.

Seminar Nieuwe Ziektewet

De gevolgen van de veranderende wetgeving

Welke (financiële) gevolgen heeft dit voor uw organisatie? Wat kunt u doen om kosten te beheersen en zelfs terug te dringen? Meer informatie

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.