Logo
  • Nieuws
  • 30 januari 2024
  • Bron: AWVN

Werkgevers tevreden over opleidingsbeleid. Uitvoering ondervindt echter problemen: opleidingsbudgetten onderbenut

Nederlandse werknemers laten gezamenlijk jaarlijks meer dan 1,5 miljard euro aan opleidingsbudget liggen. Werkgevers stellen volop opleidingsbudgetten beschikbaar, maar slechts 55 procent van het totaalbedrag wordt door werknemers benut. Dit blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN naar het opleidingsbeleid van Nederlandse werkgevers.

Beeld Werkgevers tevreden over opleidingsbeleid. Uitvoering ondervindt echter problemen: opleidingsbudgetten onderbenut

Werkgevers vinden leren en ontwikkelen heel belangrijk, zo blijkt uit het in december 2023 uitgevoerde ledenonderzoek Leren en ontwikkelen van AWVN. In bijna 80 procent van de cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen (avr’s) staan afspraken over leren, ontwikkeling en scholing. Er worden veel verschillende afspraken gemaakt, vooral over opleidingsbudgetten (in driekwart van de cao’s en avr’s), maar ook over verplichte opleidingen, de inzet van loopbaancoaches, ontwikkeladviezen, stages en van werk-naar-werktrajecten.

Gemiddeld budget van 700 euro op jaarbasis

Uit het AWVN-onderzoek blijkt dat de meeste werkgevers jaarlijks een bedrag van tussen 500 en 1.000 euro per werknemer beschikbaar stellen. Naar schatting beschikt 75 procent van de 8,1 miljoen werkende personen over een gemiddeld budget van 700 euro per werknemer op jaarbasis. Uit eerder AWVN-onderzoek kwamen vergelijkbare bedragen naar voren. In 2020 en 2021 werd er gemiddeld ook circa 700 euro per werknemer per jaar afgesproken.

Opleidingsbudgetten onderbenut

Werkgevers zijn redelijk tevreden over hun opleidingsbeleid, maar stellen ook vast dat de uitvoering problemen ondervindt. Volgens de ondervraagde werkgevers wordt jaarlijks slechts 55 procent van de beschikbare opleidingsbudgetten benut. Van de jaarlijks circa 4 miljard euro die ze beschikbaar stellen als opleidingsbudget, wordt tenminste 1,5 miljard euro niet uitgegeven. Mogelijk valt dit bedrag in de praktijk nog hoger uit. Deze cijfers komen overeen met de cijfers uit een eerder AWVN-onderzoek (2021) naar het persoonlijke ontwikkelbudget.

Omdat het niet-bestede geld een aantal jaren blijft liggen, is op dit ogenblik een bedrag van enige miljarden direct beschikbaar voor de ontwikkeling van werknemers.

Uitvoering opleidingsbeleid niet of nauwelijks aandacht

AWVN acht investeringen in de ontwikkeling van werknemers cruciaal voor het toekomstige verdienvermogen van Nederland. In de recent gepubliceerde eindevaluatie van het cao-jaar 2023 De lange termijn is zoek concludeert de werkgeversvereniging echter dat het cao-overleg de afgelopen periode te eenzijdig gericht was op loon. Zaken als de uitvoering van opleidingsbeleid krijgen niet of nauwelijks aandacht.

Lees ook: Onbenut opleidingsbudget = onbenut potentieel. 5 tips om een leercultuur te creëren

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.