Logo
  • Blog
  • 5 juli 2018

Werkgever bang om te investeren in scholing personeel

Ruim 55 procent van de werkende Nederlanders denkt dat hun werkgever liever niet investeert in de scholing van het personeel, omdat ze bang zijn dat het personeel na de opleiding vertrekt naar een andere werkgever. Dit blijkt uit onderzoek van Robidus onder ruim duizend werkende Nederlanders. Tegelijkertijd vindt bijna 84 procent dat de werkgever verantwoordelijk is voor bijscholing.

Angst voor uitstroom werknemers naar andere organisaties

“Het is opmerkelijk dat zo’n hoog percentage denkt dat de werkgever niet bereid is om te investeren in personeel, terwijl opleiden van groot belang is, ook voor de werkgever zelf”, zegt Mick Netiv, directeur van Robidus. “Het opleiden van personeel stelt de werknemer in staat zijn eigen functie langer en beter te vervullen. En met de verhoging van de AOW-leeftijd is het van belang om personeel te voorzien van de juiste kennis en vaardigheden om langer door te kunnen gaan. Voor de organisaties zelf is het dus belangrijk dat het personeel gemotiveerd wordt om zichzelf te blijven ontwikkelen.

Hoger opgeleiden vaker bijscholing

De ondervraagden zien echter ook in dat het succesvol bijscholen van personeel niet alleen afhangt van de werkgever. Zij vinden dat werknemers zelf ook initiatief moeten nemen om hun kennis bij te spijkeren. Als ze hiertoe niet bereid zijn, geeft ruim een derde (35,6 procent) van de ondervraagden aan dat de werkgever zelfs financiële maatregelen mag treffen. “Hierbij kan je denken aan het niet uitkeren van bonussen of het tegenhouden van salarisverhogingen.” Uit het onderzoek blijkt ook dat 52 procent van de ondervraagden denkt dat laagopgeleiden minder gemotiveerd zijn om zichzelf te ontwikkelen dan hoogopgeleiden. Opvallend is dat niet alleen de hoogopgeleiden mensen dit aangeven, maar ook laagopgeleiden zelf. Bijna 44 procent van de laagopgeleiden geeft aan dat dit het geval is.

Verkeerde uitgaven

Volgens het CBS besteedt een bedrijf gemiddeld duizend euro per werknemer aan een opleiding. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat deze investering op de juiste plek terecht komt. Ruim 45 procent van de Nederlanders denkt dat het geld voor bijscholing wordt uitgegeven aan werknemers die het niet nodig hebben. “Het is van belang dat de werkgever slimme keuzes maakt. Natuurlijk kost een opleiding geld, maar als het goed is, leidt een opleiding tot betere kwaliteit, hogere productiviteit en een meer motivatie”, aldus Netiv.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.