Logo
  • Nieuws
  • 25 oktober 2021

Uit NCOI onderzoek blijkt dat 9 op de 10 werkende Nederlanders een flexibele opleiding belangrijk vindt

Tachtig procent van werkend Nederland is nog niet uitgeleerd. De helft daarvan zegt echter geen tijd te kunnen vinden om een studie te volgen naast een drukke baan. Wanneer men wel een studie naast zijn of haar werk volgt, wordt dan ook veel waarde gehecht aan de flexibiliteit van een onderwijsinstelling. Ruim negen op de tien (92%) werkende Nederlanders zegt de mate van flexibiliteit die een onderwijsinstelling kan bieden erg belangrijk te vinden.

Beeld Uit NCOI onderzoek blijkt dat 9 op de 10 werkende Nederlanders een flexibele opleiding belangrijk vindt

Dat blijkt uit onderzoek van NCOI Opleidingen, de grootste opleider van werkend Nederland, onder ruim 1.100 Nederlanders in loondienst.

Wat houdt een flexibele opleiding in?

Een flexibele opleider past zich aan het leven van de drukke, werkende student aan. Dit maakt het mogelijk om een opleiding te volgen naast een drukke baan en privéleven.
Sven Tump, Directeur bij NCOI Opleidingen zegt het volgende: “Het volgen van een studie naast een drukke baan en een privéleven is niet gemakkelijk. Het kost tijd, energie en vergt discipline. Het is daarom van belang dat de omgeving, waar opleiders een belangrijk onderdeel van zijn, meedenkt en zich flexibel opstelt. Denk bijvoorbeeld aan verschillende instroommomenten of aan de mogelijkheid om lessen in de avonden, weekenden of vanuit huis te volgen. Ook persoonlijke aandacht van docenten en een goede aansluiting van de lesstof bij de dagelijkse praktijk zorgt ervoor dat het volgen van een opleiding beter past in iemands persoonlijke situatie. Zo is het voor zoveel mogelijk mensen een haalbare kaart om zich verder te ontwikkelen.”

De verschillen tussen privaat en publiek

Er zijn een aantal verschillen tussen een private en een publieke school. Het voornaamste verschil is dat een publieke school voor een groot deel wordt gefinancierd door de overheid. Private scholen krijgen geen budget van de overheid en moeten dus zelf hun financiering genereren.

Hoe een school de financiering genereert zegt niks over de kwaliteit van het onderwijs. Beide vormen moeten namelijk voldoen aan de wet- en regelgeving die geldt binnen het onderwijs. Wat wel mee kan spelen is dat privaat onderwijs vaak flexibeler is. Omdat een private school niet gefinancierd wordt door de overheid en zich daardoor niet aan een vooraf vastgesteld onderwijsprogramma hoeft te houden, is het mogelijk om de manieren van lesgeven flexibeler in te steken. Denk bijvoorbeeld aan andere lestijden, minder bijeenkomsten of meerdere startmomenten per jaar. Ook hier geldt dat dit altijd binnen de wettelijke kaders van het onderwijs moet passen.

Een flexibele onderwijsvorm kan bijvoorbeeld heel gunstig zijn voor werkenden die een opleiding willen volgen. Daarnaast kan privaat onderwijs gericht worden op een specifieke groep of soort studenten die zich meer willen richten op een bepaald onderwerp of vakgebied. Denk hierbij aan een alternatief onderwijsprogramma zoals technologie, dans, muziek of kunst.

Efficiënter kwaliteitsonderwijs

Volgens een onderzoek van NCOI blijkt dat de flexibele onderwijsmethode van private opleidingen beter in de smaak valt bij werkenden dan die van publieke opleidingen. Waar bijna één op de vijf (18%) werkenden vindt dat de onderwijsmethodiek van publieke opleidingen achterhaald is, gaf slechts tien procent dit aan over de onderwijsmethodiek van private opleidingen. Jongeren zijn vaker van mening dat de onderwijsmethodiek achterhaald is dan ouderen. Vierentwintig procent van de ondervraagden onder de dertig jaar vindt het publieke onderwijs achterhaald, tegenover twaalf procent van de zestigplussers. In het private onderwijs gaat het om respectievelijk elf tegenover zeven procent.
Wat ook uit onderzoek van NCOI is gebleken, is dat werkenden zeer positief zijn over de organisatie van privaat onderwijs. Slechts een op de tien vindt namelijk dat privaat onderwijs gekenmerkt wordt door minder goede organisatie dan dat van publiek onderwijs.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.