Logo
  • Blog
  • 4 december 2017

Shell laat medewerkers werk combineren met vrijwilligerswerk

Shell wil medewerkers ondersteunen bij het maken van carrièrekeuzes en spoort zijn werknemers actief aan om na te denken over de invulling van hun werkende leven. Wat motiveert je? Hoe krijg je regie over je loopbaan? Shell start daarom een pilot die werknemers de mogelijkheid biedt hun tijd te combineren met vrijwilligerswerk, waardoor ze invulling kunnen geven aan persoonlijke passies.

Marjan van Loon, President-Directeur Shell Nederland: “Veel mensen blijken gemotiveerd om hun kennis en kunde in te zetten voor dingen die verder reiken dan hun dagelijkse werk. Shell steunt dit actief. Omdat het de balans voor medewerkers in hun baan ten goede komt en omdat Shell groot belang hecht aan maatschappelijke betrokkenheid. Kortom, een win-win-win situatie!”

Snel veranderende omstandigheden om ons heen, een stijgende pensioenleeftijd, een terugtredende overheid. Ontwikkelingen met impact op de samenleving waarin we leven en de organisaties waarin we werken. Ontwikkelingen met impact op ons leven. Met de startup Tripido spelen we in op deze ontwikkelingen en geven we er een positieve wending aan.

Duurzame inzetbaarheid

Het basisprincipe van Tripido is dat een ervaren werknemer minder gaat werken bij zijn of haar werkgever én als vrijwilliger aan de slag gaat bij een organisatie met maatschappelijk belang. Met voordelen voor alle betrokken partijen. Voor de werknemer gaat het over vitaliteit, balans, zingeving en waardering. Voor de werkgever zit de toegevoegde waarde in duurzame inzetbaarheid, gezonde doorstroom en maatschappelijke bijdrage. De vrijwilligersorganisatie krijgt iemand voor langere tijd in huis met specifieke kennis en ervaring. Uiteindelijk heeft dit een dubbel maatschappelijk effect. Ten eerste blijven werknemers vitaal en in balans, ten tweede leveren zij met hun kennis en ervaring veel toegevoegde waarde in de samenleving.

De naam Tripido is afgeleid van de tripod, een driepoot. Drie partijen, werkgever, werknemer en maatschappelijke organisatie, vormen samen een krachtige constructie waarmee een mooi maatschappelijk belang wordt gedragen. Het idee is voor een deel vergelijkbaar met de generatiepacten waar de vakbonden steeds nadrukkelijker mee komen. Ervaren werknemers werken korter en minder intensief, leveren wat salaris in, en maken zo ruimte voor jongere werknemers en nieuwe ideeën. Het concept van Tripido gaat een stap verder: gebruik die vrijgekomen tijd, kennis en ervaring om vrijwilligersorganisaties verder op weg te helpen. Dat kan de werknemer een nieuwe impuls geven, maar ook de werkgever kan ervan profiteren, omdat hij een werknemer met nieuwe ideeën en inspiratie terugkrijgt.

Zingeving en afwisseling

In de uitvoering zijn verschillende varianten mogelijk. Enkele voorbeelden: werkgever betaalt 80 procent salaris, werknemer werkt 60 procent door, 20 procent vrije tijd en 20 procent vrijwilligerswerk. Of: werkgever betaalt 90 procent, werknemer werkt 80 procent door, en doet 20 procent vrijwilligerswerk. Maar allerlei andere scenario’s zijn mogelijk - dit is echt afhankelijk van de specifieke situatie bij een werkgever. Misschien wil een werkgever wel 100% doorbetalen en ervaren werknemers toch de mogelijkheid geven om een aantal uur in de week vrijwilligerswerk te doen, om het concept ook bereikbaar te maken voor doelgroepen waarbij teruggang in salaris geen optie is.

Overigens blijkt in gesprekken met werkgevers en potentiële deelnemers dat er ook interesse is om het concept in te zetten voor de gehele populatie, dus niet alleen voor ervaren werknemers. Bij jongeren speelt zingeving en afwisseling een belangrijke rol: misschien is het aanbod om eens in de zoveel jaar voor een bepaalde periode mee te mogen doen aan een Tripido-programma wel een mooi pluspunt in 'the war for talent'!

Win-win-win situatie

De pilot bij Shell duurt een jaar en het is de bedoeling om vanaf januari 2018 de eerste vrijwilligers aan de slag te hebben bij maatschappelijke organisaties. Na de eerste interne communicatie-ronde hebben al meer dan 40 mensen interesse getoond, waaronder ook een behoorlijk aantal jongeren. Deze mooie start onderstreept de verwachting dat dit concept niet alleen voor heel ervaren werknemers aantrekkelijk is. We zien er enorm naar uit om in de pilot te ervaren in hoeverre het concept de win-win-win situatie realiseert die we voor ogen hebben!

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.