Logo
  • Opinie
  • 3 december 2013

Officieuze start Fundeon met sectorplan werkgelegenheid Bouw & Infra

Uitvoerig gesproken met mevrouw Tina Boes, verantwoordelijk voor de coördinatie van het sectorplan Bouw & Infra bij Fundeon. Het sectorplan is officieus door het Ministerie SZW goedgekeurd. Het Ministerie is onder andere nog bezig het controleprotocol op te stellen. Binnenkort zal ook de beschikking in de bus vallen.

Op de website van Fundeon is aangegeven van welke loonkostensubsidies bedrijven in het kader van het sectorplan gebruik kunnen maken:

  • Voor het stimuleren van de mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar;
  • Voor behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar in het kader van BBL2 en BBL 3;
  • Voor het realiseren van leerwerkplekken voor jongeren tot 27 jaar in het kader van BBL2 en BBL 3;
  • Voor het realiseren van banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar;
  • Voor het realiseren van banen voor langdurige werklozen tot 27 jaar ter vervanging van een vrijwillig vervroegd uitgetreden werknemer.

In handige processchema’s is aangegeven aan welke voorwaarden voldaan moet worden en op welke subsidiebedragen aanspraak gemaakt kan worden. Dus, afdeling PZ, Human Resource Manager of directie op naar www.fundeon.nl -> werkgever -> Loonkostensubsidies - -> processchema’s.

O, ja, er is één maar! Uw bedrijf moet vallen onder de bouw CAO. Daar kan Fundeon niets aan doen. Volgens mij een weefselfoutje in de cofinancieringsregeling sectorplannen. Zoals de naam al zegt, het Ministerie subsidieert niet, maar cofinanciert. De bal moest liggen bij de in het kader van de CAO gefinancierde paritaire A & O fondsen en O&O-fondsen. Het O&O-fonds in de bouw heeft Fundeon ingeschakeld bij de uitvoering van de loonkostensubsidies. Handig, de vermogens van de fondsen kunnen op die manier maatschappelijk nuttig worden aangewend. En Brussel ziet het niet als ongeoorloofde staatsteun.

Wat te doen als MKB bedrijf dat niet valt onder een CAO? Gaat u buiten de boot vallen? Deze vraag gaan we meenemen naar het Crisisteam van de Stichting van de Arbeid en in tweede instantie richten aan het Ministerie SZW, zij zijn de beleidsmakers per slot van rekening.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.