Logo
  • Nieuws
  • 11 juli 2019
  • Bron: NSVP

Nudging als middel voor bewuste gedragsverandering

Hoe stimuleer je leren en ontwikkelen voor werkenden en werkzoekenden? Welke OntwikkelNudges kunnen daarbij helpen en waarom? Ieder jaar organiseert de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) challenges om vernieuwing op het vakgebied van mens en werk te stimuleren, gericht op een menswaardige toekomst van werk. Team UWV is dit jaar de winnaar en ontving tijdens de Middag van het Ontwikkelgedrag de NudgeEindprijs van € 15.000. 

Beeld Nudging als middel voor bewuste gedragsverandering

Het team ontwierp passende interventies om werkzoekende 45+ers met gerichte informatie te benaderen en hun kansrijkheid op de arbeidsmarkt te vergroten. Uit het onderzoek bleek dat met het inzetten van deze nudge 30% meer naar kansrijke beroepen werd gezocht. Het experiment toont aan dat goed onderbouwde mini-interventies relatief grote effecten kunnen hebben die op een eenvoudige wijze ook breder zijn toe te passen om mismatches op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Onderzoek en resultaten

Met name werkzoekenden van boven de 45 jaar met een opleiding op MBO-niveau in de administratieve sector hebben moeite om een baan te vinden. De gedachte van deze werkzoekenden is dat dit vooral komt door hun leeftijd terwijl met name het type vacatures waar zij op solliciteren van grote invloed is. In 2017 waren er 340 vacatures en 32.000 werkzoekenden die op vacatures voor administratieve functies reageerden! Door de teleurstelling als gevolg van afwijzingen ontstaat een negatieve stereotypering waarbij de werkzoekende zichzelf afschrijft en als te oud bestempelt.

Om de negatieve stereotypering te doorbreken, werd per mail een voorbeeld gegeven van iemand die op oudere leeftijd een andere baan vond in een vergelijkbaar beroep en werd met concrete stappen duidelijk gemaakt hoe een betere match bereikt kon worden. De aanpak valt onder een gedragsgerichte benadering, omdat er rekening wordt gehouden met typisch menselijke angsten en biases. Maar de Nudge liet eigen keuze open, de werkzoekende bleef bewuste en goed geïnformeerde keuzes maken over de vacatures waarop iemand wel of niet reageerde.

In totaal waren 1861 werkzoekenden betrokken in het experiment, waarbij de helft de mail met aanvullende informatie kreeg (de Nudge-conditie) en de helft een controlegroep vormde. Uit het onderzoek bleek dat van de werkzoekenden die de e-mail ontvingen 30% meer naar kansrijke beroepen werd gezocht. Bovendien veranderde ook hun sollicitatiegedrag: terwijl het aantal sollicitaties hetzelfde bleef reageerden zij vaker op kansrijke beroepen.

Subsidie voor OntwikkelNudges

Hoe stimuleer je leren en ontwikkelen voor werkenden en werkzoekenden? Welke OntwikkelNudges kunnen daarbij helpen en waarom? Ieder jaar organiseert de NSvP challenges om vernieuwing op het vakgebied van mens en werk te stimuleren, gericht op een menswaardige toekomst van werk. Drie organisaties ontvingen in 2017 een subsidie van € 10.000 om een kansrijke pilot met OntwikkelNudges uit te voeren.

De drie NudgePilots waren:

  • OntwikkelNudge om informeel leren te stimuleren door kennis van buiten naar binnen te halen (team gemeente Zutphen)
  • Platform-nudge om de mediawijsheid van docenten te vergroten (team Fontys)
  • Nudge om de kansrijkheid van werkzoekenden te vergroten (team UWV)

De NudgePilot omvatte het daadwerkelijk verrichten van een OntwikkelNudge, een effectmeting en een goede beschrijving van de resultaten en inzichten. Op basis daarvan bepaalde het bestuur van de NSvP welke organisatie de NudgeEindprijs ontving.

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.